fbpx

Ruszył konkurs „Strażak – prawdziwy Bohater wsi”

Gala Wojewódzki Dzień Seniora 2021 w Lublinie
29 października 2021
Komunikat Samorządu Województwa Lubelskiego potwierdzający zgodność realizacji zadań publicznych z zapisami Karty Praw Podstawowych UE
12 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Ruszył konkurs „Strażak – prawdziwy Bohater wsi”

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa lubelskiego zaprasza do udziału w konkursie „Strażak – prawdziwy Bohater wsi”, który przeznaczony jest dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Konkurs dedykowany jest OSP działającym na obszarach wiejskich województwa lubelskiego zarejestrowanych w Bazie Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Na zwycięzców czekają vouchery o wartości 700 zł każdy. Termin nadsyłania prac to 26 listopada br.

 Celem konkursu „Strażak – prawdziwy Bohater wsi” jest m.in. przedstawienie Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie danej gminy, a także promocja życia na wsi. Praca konkursowa może być przedstawiona w następujących formach:

– prezentacja multimedialna lub

– film (utwór audiowizualny) lub

–  prezentacja albumu w wersji papierowej.

Podczas oceniania prac komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 1. przedstawienie tematu w kontekście działalności społecznej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej uwzględniając następujący katalog działań:
 • przygotowanie imprezy otwartej organizowanej poprzez OSP poza
  lub na terenie nieruchomości pozostającej w jej posiadaniu,
 • prowadzenie działalności w dziedzinie kultury (orkiestry, zespoły artystyczne
  i wszelkie inne formy aktywności kulturalnej),
 • organizacje przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę
  i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • udział w uroczystościach zgodnie ze zwyczajami i tradycją,
 • prowadzenie młodzieżowej drużyny pożarniczej,
 • udział w imprezach o charakterze sportowo-pożarniczym,
 • podtrzymywanie lokalnych zwyczajów i tradycji,
 • działalność na rzecz ochrony środowiska,
 • nawiązywanie współpracy z innymi Ochotniczymi Strażami Pożarnymi
  lub innymi organizacjami pozarządowymi np. KGW,
 • organizacje lub wsparcie akcji społecznych lub działalności charytatywnej,
 • wykorzystanie środków pomocowych w ramach wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie gminy, w której działa Ochotnicza Straż Pożarna.
 1. Pomysłowość wykonania pracy konkursowej.
 2. Umiejętność zaprezentowania pracy konkursowej (inwencja twórcza).

– „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” to zasada, którą w swojej pracy kierują
się druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych. Ratowanie życia, zdrowia i mienia oraz pomoc potrzebującym to działania wpisane w ich codzienną strażacką służbę
– wyjaśnia Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową, a te będą przyjmowane do 26 listopada br. do godziny 23:59. Zgłoszenia po tym terminie nie będą oceniane.  Swoją pracę należy dostarczyć w kopercie z dopiskiem „Strażak – prawdziwy Bohater wsi”: osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin) lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Laureatom zostanie przyznanych 20 równorzędnych nagród. Każda składa się z 5 voucherów na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla Strażaków Ochotników o wartości 700 zł brutto/każdy.

Wszelkie informacje dostępne są na www.lubelskie.ksow.pl oraz www.lubelskie.pl.