fbpx
Unia Europejska
Fundusze Europejskie na szkolenia. Webinarium dla mieszkańców Warmii i Mazur
6 listopada 2020
jedzenie
Bogactwo smaków Warmii i Mazur
20 listopada 2020
Pokaż wszystkie

Są pieniądze na remont Zamku w Lidzbarku Warmińskim

zamek

Projekt „Konserwacja i restauracja XIV- wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap” uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 12,2 mln zł do projektu o wartości blisko 17,5 mln zł.

W ciągu kilku najbliższych lat zostaną wyremontowane i zakonserwowane mury, most, zostaną stworzone na międzymurzu ogrody jak za czasów biskupa Ignacego Krasickiego, rozpoczną się nowe programy edukacyjne prowadzone w wyremontowanych pomieszczeniach dawnej kuchni, sierocińca oraz piwnic.

Zaplanowano również przeprowadzenie licznych prac konserwatorskich m.in. w tzw. gabinecie biskupa Ignacego Krasickiego.

Łącznie złożono 224 wnioski (131 -do Poddziałania 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego oraz 93 do Poddziałania 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego).

Źródło: warmia.mazury.pl