fbpx
mikrofon
Polskie Regiony Live. Po co nam Unia Europejska
18 maja 2021
webinarium
Edu Polskie Regiony. Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie
19 maja 2021
Pokaż wszystkie

Samorządowcy w sprawie KPO

solidarność

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego intensywnie pracuje nad rozwiązaniami, które mają znaleźć się w ustawie wdrażającej Krajowy Plan Odbudowy (KPO).

Ze względu na rozbieżne stanowiska strony rządowej i samorządowej nie było możliwe wydanie przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego opinii do projektu KPO

Razem z przekazaniem do Komisji Europejskiej projektu KPO dyskusja o zakresie interwencji przewidzianej w Planie stała się bezprzedmiotowa, ale postanowiono powołać zespół roboczy, którego celem będzie uzgodnienie założeń realizacji ustaleń KPO (będących przedmiotem przyszłego dokumentu wdrożeniowego), w tym zwłaszcza oczekiwanego przez stronę samorządową udziału samorządów województw w realizacji ustaleń KPO.

W zespole roboczym reprezentowane są wszystkie korporacje samorządowe działające w KWRiST. Związek Województw RP wyznaczył do prac w zespole marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego. Stronę rządową reprezentuje zaś wiceminister funduszy i polityki regionalnej – Waldemar Buda.

Do tej pory odbyły się dwa spotkania zespołu: 5 i 12 maja. Na 19 maja zaplanowane jest kolejne.

Podczas pierwszego posiedzenia zespołu ustalono, że strona samorządowa przygotuje propozycję zadań, których realizacją byłaby zainteresowana.

Oczekiwaniem strony samorządowej wyrażonym podczas posiedzeń Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, jest udział samorządów województw we wdrażaniu części ustaleń Krajowego Planu Odbudowy.

W dniach 11-14 maja wykonano kwerendę wśród departamentów odpowiedzialnych za politykę regionalną – działających w ramach Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej ZWRP

Poproszono o wskazanie inwestycji KPO, których realizacją byłoby zainteresowane dane województwo.

17 maja z inicjatywy marszałka Piotra Całbeckiego odbyło się spotkanie z marszałkami województw, na którym omówione zostały wyniki kwerendy. Celem spotkania było bowiem uzgodnienie wspólnego stanowiska województw w sprawie demarkacji zadań określonych w Krajowym Planie Odbudowy. Chodzi o zadania, które powinny być wdrażane na poziomie regionalnym.

Jak podkreśla Olgierd Geblewicz, prezes Zarządu Związku Województw RP, marszałek województwa zachodniopomorskiego, dla regionów ważne jest, aby były one równo traktowane. – Kluczowa jest wielkość środków i metodologia alokacji. – mówił prezes podczas spotkania marszałków.

Dzień później, także z inicjatywy marszałka Całbeckiego odbyło się spotkanie w gronie samorządowców, podczas którego także omawiano propozycje podziału zadań w realizacji ustaleń Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Rozmowy na temat wdrażania KPO w Komisji Wspólnej potrwają według założeń dwa miesiące; ustawa wdrożeniowa musi zostać przyjęta przez parlament najpóźniej na przełomie lipca i sierpnia, kiedy spodziewana jest pierwsza transza środków.