fbpx
Marszałkowskie Centrum Wsparcia w Toruniu: diagnoza, doradztwo, rehabilitacja
11 lutego 2024
Nowe technologie i innowacje w kujawsko-pomorskich firmach
26 lutego 2024
Pokaż wszystkie

Sejmik NGO-sów Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik NGO-sów Kujawsko-Pomorskiego

Z udziałem członka zarządu województwa Sławomira Kopyścia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się w czwartek (15 lutego) inauguracyjne posiedzenie Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji. Wyłonieni w powiatach reprezentanci struktur trzeciego sektora wybierali przewodniczącego i prezydium tego gremium.

Podczas spotkania ustępujące prezydium sejmiku zakończonej właśnie pięcioletniej V kadencji dokonało jej podsumowania. Przewodnicząca Jolanta Pisarska-Bitowt oraz Ryszard Ulatowski, Violetta Skorupińska, Ilona Borowska i Daniel Brożek odebrali podziękowania.

Ukonstytuowane na inauguracyjnym posiedzeniu nowe prezydium będzie pracować w składzie:

Ewa Zofia Klimaszewska-Antos (przewodnicząca)
Ryszard Ulatowski (wiceprzewodniczący)
Barbara Mońko-Juraszek (wiceprzewodnicząca)
Monika Żydek (sekretarz)
Daniel Brożek (członek)
Natalia Bator-Kunikowska (członek)
Ewelina Brodzińska (członek)

Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego to instytucja wspierająca rozwój społeczeństwa obywatelskiego i konsolidująca organizacje trzeciego sektora naszego regionu. Zajmuje się m.in. wypracowywaniem korzystnych dla ngo-sów rozwiązań w dziedzinie polityk publicznych i konsultuje Urząd Marszałkowski w tym zakresie.

Obecnie składa się z 40 osób – członków i ich zastępców.

kujawsko-pomorskie.pl