fbpx

Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego ma prezydium

Pierwszy pakiet Planów Strategicznych WPR dla Polski zatwierdzony
5 września 2022
Otwarci na Skandynawię
17 października 2022
Pokaż wszystkie

Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego ma prezydium

24 września br. obradował Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

W głosowaniu tajnym wybrano pięcioosobowe prezydium, w następującym składzie: Konrad Zacharski (przewodniczący), Igor Klimek (wiceprzewodniczący), Aleksandra Przepiórska (wiceprzewodnicząca), Justyna Klukas (wiceprzewodnicząca) oraz Dawid Olszewski (sekretarz).

 

Na kolejnej sesji planowane są wybory komisji problemowych. Prezydium Młodzieżowego Sejmiku Województwa, na zaproszenie przewodniczącej Sejmiku Województwa, weźmie udział w sesji Sejmiku Województwa, która odbędzie się 27 września 2022 roku.

 

Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego pozwoli młodzieży realnie uczestniczyć w życiu społecznym regionalnej wspólnoty, zgłaszać swoje pomysły, opinie, realizować inicjatywy na rzecz młodzieży.

 

Jest ciałem kolegialnym o charakterze inicjatywnym, konsultacyjno-doradczym i wnioskodawczym dla głównie organów samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, złożonym z przedstawicieli młodzieży reprezentujących różne części regionu.

 

Sejmik stanowi forum dyskusji i wymiany doświadczeń, a także integracji środowisk młodzieżowych.

źródło i foto: warmia.mazury.pl