fbpx

Sierpniowa sesja sejmiku województwa podkarpackiego

Święto Wojska Polskiego na Podkarpaciu
16 sierpnia 2022
Przed nami ciężki czas
23 września 2022
Pokaż wszystkie

Sierpniowa sesja sejmiku województwa podkarpackiego

Przyznanie śp. Marii Mireckiej-Loryś Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, podjęcie uchwał dotyczących inwestycji na drogach wojewódzkich, a także zgoda na nabycie mieszkań, w których będą mogli zamieszkać przebywający na Podkarpaciu uchodźcy z Ukrainy – to sprawy, jakimi podczas sierpniowej sesji sejmiku zajmowali się radni.

Jedna z pierwszych uchwał podjętych podczas sesji została przyjęta przez aklamację. Chodzi o nadanie urodzonej na Podkarpaciu śp. Marii Mireckiej – Loryś odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. Pani Maria była wybitną działaczką niepodległościową, osobą niezwykle aktywną i empatyczną, która całe swoje życie poświęciła działalności na rzecz Polski i Polaków. Pełniła m.in. funkcję komendantki Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. Za swoją patriotyczną działalność została aresztowana przez władze komunistyczne. Po wyjściu na wolność udała się na emigrację – najpierw do Wielkiej Brytanii a potem do Stanów Zjednoczonych. Historię jej życia przybliżył marszałek Władysław Ortyl:

 

Maria Mirecka – Loryś całe życie kontynuowała swoją działalność na rzecz zapewnienia wolności Polsce po wojnie, uczestnicząc i prowadząc liczne działania polityczne i charytatywne. Za działalność społeczną została uhonorowana wieloma odznaczeniami.

 

Radni przyjęli także 11 uchwał dotyczących wsparcia z budżetu województwa dla podkarpackich gmin, które będą realizowały różnego rodzaju inwestycje na drogach wojewódzkich.

 

– Te uchwały dotyczą przekazania zadań realizowanych na drogach wojewódzkich samorządom, które pozyskały duże środki w ramach ostatniego naboru Polskiego Ładu. To są kwoty od 1 – 5 mln złotych. Razem to jest ponad 25 milionów, które trafią na drogi wojewódzkie, ale wnioskodawcami były samorządy gminne, które zawnioskowały o te pieniądze na różnego rodzaju remonty. W związku z tym udzieliliśmy tym gminom pełnomocnictwa przez zarząd województwa oraz wspieramy realizację tych zadań także z budżetu województwa – wyjaśnia wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Inwestycje realizowane przez gminy dotyczą głównie budowy chodników oraz drobnych remontów nawierzchni jezdni. Drogowe inwestycje będą realizowane przez gminy: Harasiuki, Krempna, Tyczyn, Wojaszówka, Jeżowe, Krzeszów, Bojanów, Radomyśl nad Sanem, Rymanów, Wielopole Skrzyńskie i Wiśniowa.

 

Kolejną ważną decyzją podjętą przez radnych była zgoda na nabycie 19 mieszkań w Rzeszowie, Krośnie,  Przemyślu oraz Tarnobrzegu. Mają one służyć uchodźcom z Ukrainy, a także pełnić funkcję mieszkań chronionych i wspomaganych.

 

Zadanie będzie finansowane w 100% w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach REACT-EU. Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 2 762 303 euro i zostanie sfinansowana w całości ze środków unijnych. Zakup mieszkań zostanie sfinansowany z budżetu województwa podkarpackiego, a następnie, zrefundowany w ramach projektu pozakonkursowego ROPS. Mieszkania będą własnością województwa podkarpackiego i zostaną przekazane w trwały zarząd ROPS w Rzeszowie. Projekt obejmuje nabycie lokali mieszkalnych w stanie deweloperskim (jeśli takie będą dostępne na rynku) oraz ich wykończenie i pełne wyposażenie umożliwiające zamieszkanie.

 

– Próbowaliśmy wyremontować lokale, które mamy, ale czas wykorzystania tych środków z unii jest do roku 2023, a to sprawia, że nie dalibyśmy rady tak szybko wyremontować naszych pomieszczeń, zaadaptować ich w pełni na mieszkania. Więc zdecydowaliśmy się na zakup mieszkań deweloperskich, aby nie stracić tych środków – tłumaczył marszałek Władysław Ortyl, dodając, że w przyszłości będą to mieszkania chronione, które będą służyć mieszkańcom Podkarpacia.

 

Radni podjęli także uchwałę w sprawie deklaracji przekazania do wspólnego prowadzenia i finansowania z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Marii Konopnickiej.

 

– To kolejna inicjatywa prowadząca do współprowadzenia naszej placówki wspólnie z ministerstwem. Cieszymy się bardzo, że ministerstwo zdecydowało się na ten krok, gdyż wnioskowaliśmy o to już dawno. Wsparli nas w tych zabiegach poseł Piotr Babinetz i radny Bogdan Romaniuk – mówił marszałek Władysław Ortyl.

 

– To daje możliwość rozszerzenia działalności tego muzeum i dokonania w nim nowych inwestycji – mówił radny Bogdan Romaniuk.

 

Podczas sesji marszałek Władysław Ortyl przybliżył kwestie dotyczące zmian w budżecie województwa. Jak podkreślił jest ich wiele i są one związane głównie z inwestycjami drogowymi oraz w szpitalach wojewódzkich.

 

– Przesuwamy ponad 80 mln z tego budżetu na przyszły rok. Dotyczy to głównie inwestycji drogowych, a zwłaszcza tych na drogach bieszczadzkich. Realizujemy tam bardzo ważną inwestycję z Soliny do Myczkowa, która jest skomplikowana i trzeba ją wydłużyć na kolejne lata – tłumaczy marszałek Władysław Ortyl.

 

Przesunięcia wynikają także z sytuacji na rynku wykonawców, których brakuje. Marszałek zapewnił jednak podczas sesji, że przełożenie środków nie oznacza rezygnacji z tych inwestycji.

 

– Wprowadziliśmy też nowe inwestycje do budżetu i zastanawiamy się nad zwiększeniem środków na realizację inwestycji między Ostrowem a Ropczycami, gdzie na przetarg mieliśmy zarezerwowane 30 milionów a oferty opiewają na  ok. 70 mln. Będziemy analizowali tę sytuację i podejmowali decyzje – dodał marszałek Ortyl.

 

Przesunięcia w budżecie są związane także z inwestycjami, których nie udało się zrealizować w szpitalach podległych samorządowi województwa:

 

– Poprzedni rok był trudny, covidowy, rozruchy dotyczące wszystkich inwestycji są także trudne, szpitale koncentrują się na realizacji zadań związanych z leczeniem. Przesuwamy więc środki m.in. na modernizację neurologii w szpitalu w Tarnobrzegu, czy przebudowę parkingu w szpitalu w Krośnie, ale też przekazujemy nowe środki na zakup aparatury i nowoczesnego sprzętu – dodaje marszałek Ortyl.

 

W sesji wzięli udział podkarpaccy parlamentarzyści: Poseł Krystyna Skowrońska, Grzegorz Braun oraz Wiesław Buż.

 

Źródło i foto: podkarpackie.pl