fbpx
góry
Śląskie. Po zdrowie
11 grudnia 2020
autobus
Centra przesiadkowe na Śląsku
21 stycznia 2021
Pokaż wszystkie

Śląskie w sprawie pieczy zastępczej

dzieci

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2021.

Zadanie zostało zlecone od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. zgodnie art. 93 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w trybie wspierania realizacji zadania publicznego.

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dwóm organizacjom społecznym dotacje w łącznej kwocie 7 409 412,12 zł na 2021 r. na realizację zadań publicznych polegających na prowadzeniu trzech sprofilowanych regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Placówki przeznaczone dla dzieci o specjalnych potrzebach w zakresie opieki i rehabilitacji będą dysponowały łącznie 103 miejscami.

Więcej informacji na: Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert. Piecza zastępcza | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (rops-katowice.pl)