fbpx
Zmiany dla najmłodszych pacjentów zachodniopomorskiegoSzpitala „Zdroje”
Zmiany dla najmłodszych pacjentów zachodniopomorskiego Szpitala „Zdroje”
11 września 2023
Na Pomorzu Zachodnim nie brakuje wrażliwych społecznie pracodawców - LODOŁAMACZE 2023
Na Pomorzu Zachodnim nie brakuje wrażliwych społecznie pracodawców – LODOŁAMACZE 2023
24 września 2023
Pokaż wszystkie

Spotkanie nadbałtyckich regionów w Szczecinie

Spotkanie nadbałtyckich regionów w Szczecinie.

We wtorek i środę (12-13 września) w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja Baltic Sea States Subregional Cooperation, czyli Bałtyckiej Organizacji Współpracy Subregionalnej. Do Szczecina przyjechali przedstawiciele województw, landów i stowarzyszeń gmin z Danii, Szwecji, Norwegii, Niemiec, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii. Województwo Zachodniopomorskie przez dwa lata sprawowało prezydencję w BSSSC. O zrealizowanych w tym czasie zadaniach i największych wyzwaniach mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Baltic Sea States Subregional Cooperation jest organizacją zrzeszającą regiony z 9 krajów wokół Bałtyku (przedstawiciele Rosji zostali wykluczeni z BSSSC w marcu 2022 r., po zbrodniczej agresji na Ukrainę). Członkami BSSSC są polskie województwa – Zachodniopomorskie i Pomorskie, niemieckie landy, duńskie, szwedzkie i fińskie regiony, stowarzyszenia gmin norweskich, samorządy Litwy, Łotwy, Estonii. Międzynarodowa współpraca ma na celu zrównoważony rozwój regionu Morza Bałtyckiego, ochronę środowiska, ale też wzmocnienie gospodarcze i promowanie interesów władz lokalnych i regionalnych w polityce krajowe i UE.

Dla naszych regionów nadmorskie położenie jest fundamentem gospodarki, ogromnym atutem umożliwiającym rozwój turystyki, ale też wspomagającym transformację energetyczną – mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, otwierając dwudniowe obrady BSSSC w Szczecinie. – Stoją przed nami podobne wyzwania. Rozwój nadbałtyckich regionów zależy od dobrej transgranicznej współpracy. Wspólnie musimy też reagować na zmieniającą się sytuację międzynarodową – podkreślał marszałek Olgierd Geblewicz, przypominając wykluczenie Obwodu Kaliningradzkiego z BSSSC.

Agresja Rosji na Ukrainę zburzyła bezpieczeństwo w Europie i negatywnie wpłynęła na gospodarkę, m.in. zakłóciła łańcuchy dostaw. Utrudniła transport i handel. A Pomorze Zachodnie przecinają ważne szlaki transportowe, działa tu wiele firm zajmujących się spedycją, logistyką.

Marszałek krótko przedstawił uczestnikom konferencji BSSSC historię gospodarczą regionu, transformację 1989 roku, problemy związane z bardzo wysokim poziomem bezrobocia jeszcze kilkanaście lat temu. Ale też sukcesy związane z odradzaniem się branży morskiej i powstawaniem nowych innowacyjnych firm.

Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego ma strategiczne znaczenie dla Pomorza Zachodniego, m.in. w obszarze gospodarki morskiej, zielonej energii i ochrony środowiska. Województwo Zachodniopomorskie jest członkiem BSSSC od 1993 r. Dwukrotnie sprawowało prezydencję w tej organizacji. Jesienią 2021 r. przejęło przywództwo od Województwa Pomorskiego.

Podczas dwudniowych obrad w Szczecinie (12-13 września 2023 r.) dyskutowano m.in. na temat zielonej transformacji, rozwoju zrównoważonego transportu i transferu innowacji. W środę jeden z paneli dotyczył współpracy nadbałtyckich regionów z Ukrainą. Przedstawiono również największe osiągnięcia BSSSC przez 30 lat istnienia organizacji. Rozmawiano o największych wyzwaniach na najbliższe lata.

Warto przypomnieć, że BSSSC uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach i programach, takich jak Plan Działań „Bałtyk 2030”, zainicjowany przez CBSS – Radę Państw Morza Bałtyckiego; projekty HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku), Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB).

Do jesieni 2025 r. Baltic Sea States Subregional Cooperation przewodzić będzie niemiecki land Szlezwik Holsztyn. Zmianę prezydencji symbolizuje przekazanie dzwonu BSSSC. Marszałek Olgierd Geblewicz w środę wręczył go Wernerowi Schwarzowi, Minister rolnictwa, obszarów wiejskich, Europy i ochrony konsumentów kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn.

źródło: wzp.pl


ZWRP włącza się kampanię profrekwencyjną i zachęca do wzięcia udziału w wyborach. Już 15 października ważny dzień dla Polaków!