fbpx

Spotkanie o programach Interreg Europa, Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa

Nie masz szybkiego internetu? Zgłoś zapotrzebowanie na internet.gov.pl
18 stycznia 2023
Budżety poznańskich szpitali zasili ponad 47 mln zł z WRPO 2014+ na działania naprawcze po pandemii COVID-19
7 lutego 2023
Pokaż wszystkie

Spotkanie o programach Interreg Europa, Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa

1 lutego 2023 r. w godz. 10:00 – 12:00 odbędzie się seminarium online wprowadzające do programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej. 

Do udziału w szczególności zaproszone są osoby, które do tej pory nie zetknęły się z programami Interreg Europa, Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego oraz te, które poszukują dla swoich instytucji nowych możliwości finansowania i współpracy ponadnarodowej. Środki unijne z trzech programów Interreg są dostępne dla wszystkich polskich województw, dla:

  • władz centralnych,
  • samorządów regionalnych,
  • samorządów lokalnych,
  • instytucji publicznych,
  • organizacji pozarządowych.

Przedsiębiorcy posiadający osobowość prawną mogą skorzystać z oferty programów Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa.

W trakcie spotkania przedstawiony zostanie zakres tematyczny i podstawowe zasady przygotowania projektów oraz wnioski płynące z zakończonych pierwszych naborów.
W seminarium wezmą także udział przedstawiciele beneficjentów. Opowiedzą o tym, co udział w międzynarodowych projektach zmienił w ich otoczeniu, o konkretnych rezultatach współpracy z zagranicznymi partnerami i własnych doświadczeniach.

Ramowy program spotkania  (PDF 204 KB)