fbpx

Stabilna sytuacja w szpitalach podległych samorządowi województwa podlaskiego

Miliony na przystosowanie ponad stu podlaskich szkół do nauczania w czasach pandemii
16 kwietnia 2021
covid
COVID. Częściowe luzowanie obostrzeń
21 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Stabilna sytuacja w szpitalach podległych samorządowi województwa podlaskiego

nauczyciel

Realizowanie planowych świadczeń, znacznie mniejsze obłożenie łóżek covidowych, minimalne absencje pracowników – tak dyrektorzy placówek medycznych, dla których Województwo Podlaskie jest organem prowadzącym, opisują obecną sytuacją swoich jednostkach.

Właściwie wszystkie szpitale odnotowują w ostatnich dniach wyraźny spadek liczby zakażonych koronawirusem.

Z relacji zarządzających jednostkami zdrowia wynika, że od tzw. drugiej fali zakażeń, diametralnie zmieniła się sytuacja, jeśli chodzi o absencje personelu medycznego. Przeprowadzona w tej grupie akcja szczepień właściwie zlikwidowała problemy w tym zakresie. Spora część medyków przeszła też zakażenie, zyskując odporność.

W jednostkach podległych samorządowi województwa realizowane są też planowe świadczenia.

Ograniczenia pojawiają się, jeśli np. nie pozwalają na to względy prawne. Tak jak w przypadku Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku, w którym nie mogą być obecnie realizowane badania okresowe. Na zmniejszenie liczby świadczeń może też mieć wpływ reorganizacja placówek ze względu na pomoc chorym na COVID-19.

Placówki podległe samorządowi województwa czynnie uczestniczą w Narodowym Programie Szczepień. Obecnie większość z nich prowadzi punkty szczepień populacyjnych.

Część z placówek podjęła także działania zmierzające do uruchomienia masowych punktów szczepień.

Kilka z placówek planuje uruchomienie w swoich strukturach rehabilitacji dla osób, które przeszły COVID-19. To m.in. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach, gdzie planuje się stworzenie 10 łóżek o tym przeznaczeniu, czy Wojewódzki Szpital w Łomży, który wystąpił już do NFZ z wnioskiem w tej sprawie.

Samorządowi Województwa Podlaskiego podlegają podmioty lecznicze:

– Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

– Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

– SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

– Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

– Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

– Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach

– Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

– Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

– SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

– Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży

– Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach

 

Źródło: wrotapodlasia