fbpx
Czerwony Kapturek i wilk
Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie wznawia działalność
21 maja 2021
marszałek Bętkowski
Świętokrzyskie wspiera rozwój obszarów wiejskich
10 czerwca 2021
Pokaż wszystkie

Światowy Dzień Ochrony Środowiska w Świętokrzyskiem

zioła

Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 5 czerwca Światowym Dniem Ochrony Środowiska, aby zwrócić uwagę świata na główne problemy ekologiczne naszych czasów oraz zachęcić do poszukiwania ich rozwiązań. Miało to miejsce w 1972 r., w czasie pierwszej światowej konferencji na temat stanu środowiska. Tegorocznym hasłem przewodnim jest „Odbudowa ekosystemu”, idealnie wpisujące się w priorytety nowej europejskiej polityki zawartej w Zielonym Ładzie oraz Unijnej strategi na rzecz bioróżnorodności 2030.

 

„Odbudowa ekosystemu” oznacza pomoc w przywróceniu ekosystemów, które zostały zdegradowane lub zniszczone, a także ochronę tych, które są nadal nienaruszone. Ekosystemy pełnią niezbędne funkcje, zapewniając żywność, słodką wodę, czyste powietrze i schronienie. Pozwalają łagodzić ryzyko klęsk żywiołowych, ograniczają występowanie szkodników i chorób oraz przyczyniają się do regulacji klimatu. Ochrona przyrody w jej obecnym stanie nie wystarczy, aby odwrócić proces utraty różnorodności biologicznej, dlatego też należy zintensyfikować dążenia w zakresie odbudowy zasobów przyrodniczych.

Województwo świętokrzyskie od wielu lat przywiązuje bardzo dużą wagę do dbałości o  zachowanie wysokich walorów przyrodniczych naszego regionu. Realizowane są m.in.. dwa kluczowe projekty: „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”  – poprzez wypas owiec, kóz i koników polskich na murawach kserotermicznych i w świetlistej dąbrowie oraz monitorowanie efektów i wpływu na jakość siedlisk przyrodniczych oraz „Renaturyzacja Śródlądowej Delty Rzeki Nidy”, którego celem jest poprawa warunków wodnych śródlądowej delty rzeki Nidy, a także przywrócenie unikatowych walorów przyrodniczych tego obszaru i wielu gatunków objętych ścisłą ochroną gatunkową. Wykonano szereg działań projektowych w tym m.in.: rozpoczęto prace melioracyjne wraz z konserwacją zastawek na starorzeczu Nidy, zainicjowano koszenie łąk ekstensywnie użytkowanych, założono i prowadzono hodowlę skójki gruboskorupowej, kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej oraz zatoczka łamliwego.

 

Jednym z czynników wpływających na ekosystemy i bioróżnorodność jest jakość otaczającego nas powietrza. Dlatego warto przypomnieć, iż z dniem 1 lipca 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego będzie obowiązywał zakaz spalania w instalacjach grzewczych najbardziej zanieczyszczających powietrze paliw stałych, tj.:

– mułów i flotokoncentratów węglowych,

– węgla brunatnego,

– węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm

– oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.