fbpx

Świętokrzyskie gminy wezmą udział w szkoleniach z rewitalizacji

pszczoły
Świętokrzyskie sadzi rośliny miododajne
4 listopada 2020
infografika
Wirtualne gry „To właśnie wolność” w województwie świętokrzyskim
19 listopada 2020
Pokaż wszystkie

Świętokrzyskie gminy wezmą udział w szkoleniach z rewitalizacji

wykład

Jak programować i wdrażać działania rewitalizacyjne – na te pytania znajdą odpowiedź przedstawiciele 84 gmin, które zgłosiły się do udziału w unijnym projekcie realizowanym przez samorząd województwa świętokrzyskiego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

W zaplanowanych w ramach projektu szkoleniach i konsultacjach uczestniczyć będzie 170 pracowników samorządowych, którzy w swoich gminach zajmują się tematyką rewitalizacji. Ze względu na stan pandemii szkolenia będą się odbywać w formie online.

Podczas spotkań poruszane będą m.in. zagadnienia dotyczące przekształcenia programów rewitalizacji w gminne programy rewitalizacji, dostępności w działaniach rewitalizacyjnych, roli Komitetu Rewitalizacji, doskonalenia umiejętności zarządzania rewitalizacją czy włączenia społeczności lokalnej we wdrażanie programów. Uczestnicy szkoleń zapoznają się także z zagadnieniami związanymi z monitoringiem i ewaluacją działań rewitalizacyjnych oraz rolą partnerów zewnętrznych. Realizacja projektu potrwa do 31 października 2022 r.

– Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania ankiet nadesłanych przez 84 gminy z naszego województwa, które uczestniczą w projekcie. Na ich podstawie określimy szczegółową tematykę szkoleń, tak aby w jak największym stopniu odpowiedzieć na zapotrzebowanie samorządów. Powinny one ruszyć na początku przyszłego roku – mówi Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Pod adresem http://sipws.wrota-swietokrzyskie.pl/geoportal/Full.aspx?gpw=1238f97b-040a-491f-90af-03d257938a97

dostępna jest już mapa, która prezentuje gminy ujęte w ramach zatwierdzonego i przyjętego „Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Świętokrzyskiego”. Gminy zostały przedstawione różnymi kolorami, w zależności od przyjętego na ich terenie gminnego lub lokalnego programu rewitalizacji. Na podstawie mapy można również uzyskać informację na temat nazwy programu, uchwały oraz dat dotyczących dokumentu.

Wszelkie działania rewitalizacyjne będą mogły być realizowane tylko w oparciu o gminne programy rewitalizacyjne. Bez takiego dokumentu nie będzie więc możliwe staranie się w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej o zewnętrzne wsparcie.

Projekt Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.