fbpx
Olgierd Geblewicz
Marszałek Geblewicz zasłużonym honorowym dawcą krwi
10 maja 2021
most Siekierki
Most w Siekierkach już otwarty
17 maja 2021

Ostatni etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 203 coraz bliżej realizacji. Ponad 115 mln zł na ten cel zostanie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego. O planowanym już w tym roku przetargu i szczegółach inwestycji poinformował wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, który we wtorek (11 maja) wizytował DW 203 między Darłowem a Postominem. Nadmorska trasa zyska nową jakość – zostanie poszerzona, powstaną bezpieczne skrzyżowania, chodniki, zatoki autobusowe, kanalizacja.

 

To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców regionu i turystów odpoczywających nad Bałtykiem. Ostatni wymagający modernizacji odcinek DW 203 zostanie gruntownie przebudowany. Trasa z Darłowa w kierunku Ustki będzie alternatywą dla S6 i usprawni ruch lokalny.

 

– Kręta i wąska droga zmieni się w wygodną i bezpieczną nadmorską trasę – zapowiada wicemarszałek Tomasz Sobieraj, nadzorujący projekty infrastrukturalne województwa. – Chcemy jak najszybciej zrealizować ten ważny projekt, dlatego zdecydowaliśmy się na wpisanie go do Wieloletniej Prognozy Finansowej, co oznacza zabezpieczenie środków. Kompletna dokumentacja projektowa powinna być gotowa w trzecim kwartale, ogłoszenie przetargu planujemy jeszcze w tym roku – wyjaśnia wicemarszałek.

 

Na odcinku ok. 22 kilometrów droga ma być poszerzona do normatywnych 7 metrów, przebudowane zostaną skrzyżowania, wjazdy na posesje, zatoki autobusowe, w miejscowościach wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa, chodniki, przejścia dla pieszych, nowe oznakowanie poziome i pionowe.

 

– Na tę inwestycję czekamy od lat, bo to podstawa szkieletu drogowego naszej gminy. Stan drogi jest niezadawalający. Dzisiaj otrzymujemy bardzo dobre informacje. Bardzo się z nich cieszę i serdecznie dziękuje – przyznał wójt Postomina Janusz Bojkowski.

 

Rozbudowa DW nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa ma kosztować ok. 115,5 mln zł, w tym 17,5 mln zł to wkład własny ze środków budżetu województwa, a ponad 98 mln zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE. Żeby jednak nie czekać z modernizacją kolejnych kilka lat, na kolejną perspektywę unijną, zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zdecydował na o tzw. przedfinansowanie środkami własnymi zadań podlegających refundacji środkami UE, do momentu uzyskania decyzji o dofinansowaniu projektu.

– To bardzo dobra decyzja zarządu województwa zachodniopomorskiego, by nie czekać kolejne lata tylko jak najszybciej ruszyć z inwestycją i pokryć ją ze środków samorządu województwach. Darlowo też będzie beneficjentem tego przedsięwzięcia. Dziękuję za to, że już wcześniej odcinek drogi wojewódzkiej 203 w Darłowie został zmodernizowany. To bardzo dobry kierunek, by do Ustki prowadziła prawdziwie wspaniała trasa – podkreślił burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz.

 

Koszty samych robót budowlanych, nadzoru (inwestorski, autorski, nadzory specjalistyczne) i badań laboratoryjnych szacowane są na prawie 107 mln zł. Odszkodowania za nieruchomości – ok. 7 mln zł. Dokumentacja projektowa – ponad 1,5 mln zł. Inwestycję przygotowuje i będzie nadzorował Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

 

– Projekt modernizacji trasy jest już złożony o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Szykujemy się do ogłoszenia przetargu. Myślę, że jesienią wystartują prace, dlatego bardzo proszę mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwości, bo roboty trochę potrwają – powiedział dyrektor ZZDW w Koszalinie Michał Żuber.

O tym, że modernizacja wschodniego odcinka DW 203 jest konieczna, najlepiej wiedzą mieszkańcy i władze gmin, przez które przebiega zniszczona droga. We wtorek, 11 maja 2021 roku wicemarszałek Tomasz Sobieraj, burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz, wójt gminy Darłowo Radosław Głażewski i wójt gminy Postomino Janusz Bojkowski wizytowali miejsca planowanych inwestycji. W miejscowości Chudaczewo odbył się krótki briefing prasowy.

 

– Nowa droga to nie tylko piękna trasa turystyczna, ale przede wszystkim wygoda i bezpieczeństwo mieszkańców. Znajdujące się przy DW 203 miejscowości zyskają infrastrukturę o zupełnie innym standardzie niż obecnie. Inwestycja drogowa oznacza wiele pozytywnych zmian przestrzeni publicznej, budowę chodników i przejść dla pieszych, modernizację i budowę nowych przystanków autobusowych, unowocześnienie oznakowania – wyliczał wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

 

Ostatni etap przebudowy DW 203 obejmuje następujące miejscowości: Zakrzewo, Kopnica, Drozdowo, Sulimice, Karsino, Masłowice, Ronino, Chudaczewo, Pieńkowo, Postomino aż do granicy województwa. Po zakończeniu inwestycji cała trasa Koszalin – Ustka (prawie 70 km) będzie wygodna i bezpieczna. Wcześniej zmodernizowane zostały odcinki Koszalin – Iwięcin (10 km) oraz Iwięcin – Dąbki (11,4 km), finansowane z RPO WZ na lata 20070-13 (wartość dwóch projektów 83,4 mln zł). Trzeci etap, z Dąbek do Darłowa, zrealizowano dzięki funduszom z RPO na lata 2014-20 (42,9 mln zł). Jesienią 2018 r. został oddany do użytku „wylot” z Darłowa w kierunku Ustki (1,8 km). Inwestycja oparta była o projekt przebudowy ul. Tynieckiego przygotowany przez miasto Darłowo i przekazany ZZDW. Gotowy jest również kilkunastokilometrowy odcinek DW 203 w województwie pomorskim.