fbpx

Szkolenie dla Członków Zespołu ds. Badań i Analiz Rynku Pracy przy Konwencie Dyrektorów WUP-ów

Z wizytą u przewodniczącego dolnośląskiego Sejmiku
3 czerwca 2024
Znamy laureatów V edycji konkursu Innowacyjny Samorząd 2024
5 czerwca 2024
Pokaż wszystkie

Szkolenie dla Członków Zespołu ds. Badań i Analiz Rynku Pracy przy Konwencie Dyrektorów WUP-ów

Jak opisać przedmiot zamówienia, czemu służy szacowanie jego wartości, co oznacza „należyta staranność” w praktyce, jak ustalić kryteria oceny ofert – to przykładowe punkty szkolenia z zamówień publicznych w kontekście zlecania usług badawczych, analiz i ekspertyz dla Członków Zespołu ds. Badań i Analiz Rynku Pracy działającego przy Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Szkolenie odbyło się 21 maja 2024 w Gdańsku. Zorganizowane było przez Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej (ZWRP), z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, który koordynuje działania Zespołu ds. Badań i Analiz Rynku Pracy w latach 2023-2026. Uczestniczyło w nim 31 osób z trzynastu wojewódzkich urzędów pracy z całego kraju.

Od OPZ, poprzez ocenę, do realizacji – etapy przygotowania zamówienia

O wysoki poziom merytoryczny szkolenia zadbał mecenas Łukasz Mackiewicz – radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych, z doświadczeniem w przeszłości jako pracownik zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych.

W programie szkolenia znalazły się zagadnienia dotyczące zasad opisywania przedmiotu zamówienia, pozacenowych kryteriów oceny ofert i ich kwantyfikacja – w praktyce i w orzecznictwie, szacowanie wartości zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia wykonawców, zasady składania oświadczeń o bezstronności i konsekwencje braku oświadczeń, najważniejsze zapisy umowy umożliwiające elastyczną współpracę, jak i właściwą realizację.

Uczestnicy dowiedzieli się m.in.: jak formułować kryteria pozacenowe, aby zapewniały obiektywną ocenę, wyłączały dowolność, subiektywność i uznaniowość oceniających, nie naruszały zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a równocześnie dawały możliwość wyboru najlepszej oferty/wykonawcy, w jakich sytuacjach musi być zawierana umowa powierzenia przetwarzania danych – w kontekście RODO, jakie mogą być konsekwencje „niedoszacowania” i „przeszacowania”. Był też czas na dyskusję i wymianę dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami szkolenia.

Korzyści dla uczestników szkolenia

Uczestnikami szkolenia byli pracownicy wydziałów (funkcjonujących w strukturach wojewódzkich urzędów pracy) zajmujących się monitorowaniem i sporządzaniem: prognoz, analiz, ocen regionalnych rynków pracy oraz realizujących projekty badawcze w zakresie zjawisk związanych z rynkiem pracy, społecznych i gospodarczych.

Zyskali wiedzę na temat przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych, co w przyszłości pozwoli im lepiej przygotowywać specyfikacje i dokumenty niezbędne do prowadzenia zamówienia.

Większa świadomość na temat procesu przygotowywania dokumentacji pomoże im bardziej precyzyjnie i efektywnie określać wymagania techniczne i merytoryczne przedmiotu zamówienia. Dokładny opis przedmiotu zamówienia pozwala na lepsze dopasowanie ofert do budżetu zamawiającego. Pomoże im też lepiej identyfikować i minimalizować ryzyko związane z nieprawidłowościami i odwołaniami czy radzić sobie z ewentualnymi problemami na etapie realizacji umów.

Dziękujemy Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Gdańsku oraz Panu Łukaszowi Mackiewiczowi za owocną współpracę przy tej ważnej inicjatywie.