fbpx

Transformacja obszarów górniczych w Łódzkiem

infografika
Eksportowe Rewolucje. Szkolenia w Łódzkiem
13 listopada 2020
Pokaż wszystkie

Transformacja obszarów górniczych w Łódzkiem

kopalnia odkrywkowa

6 listopada odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. transformacji obszarów górniczych województwa łódzkiego.

Obradom zorganizowanym w formule online przewodniczył Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. W spotkaniu udział wzięli m.in. Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki, a także samorządowcy, eksperci, związkowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Informacje na temat Europejskiego Zielonego Ładu oraz wsparcia finansowego w zakresie sprawiedliwej transformacji zaprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. O koncepcji przebiegu procesów transformacyjnych w regionie łódzkim oraz o zadaniach zespołu ds. transformacji obszarów górniczych województwa łódzkiego poinformował uczestników Tadeusz Polak, p. o. dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Podczas części dyskusyjnej spotkania głos zabierali przedstawiciele resortów, związków zawodowych, jednostek samorządowych oraz zarządzający spółkami energetycznymi, deklarując jednocześnie chęć współpracy przy opracowywaniu projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.

29 października br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. Założenia do dokumentu oraz formularz uwag i wniosków dostępne będą na stronach www.rpo.lodzkie.pl oraz www.bip.lodzkie.pl, a także do wglądu w Departamencie Polityki Regionalnej w godzinach pracy Urzędu od dnia 9 listopada br. Uwagi i wnioski będzie można składać w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia (do 30 listopada br.).

Źródło: lodzkie.pl