fbpx

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie dla MŚP na Podkarpaciu

Zlot Szkół imienia Orląt Lwowskich – Podkarpacie 2023
8 października 2023
Lotniczy mural odsłonięto w Mielcu
Lotniczy mural odsłonięto w Mielcu
23 października 2023
Pokaż wszystkie

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie dla MŚP na Podkarpaciu

Ogłoszony został właśnie nabór wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w ramach Działania 1.3 Wsparcie MŚP – dotacja, typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP.

O naborze dla przedsiębiorców z regionu poinformowali wspólnie podczas spotkania: wicemarszałek województwa Ewa Draus oraz dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości UMWP Agnieszka Czuchra.

– Fundusze Europejskie dla Podkarpacia to przygotowany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, a wynegocjowany z Komisją Europejską program regionalny, który wspiera przedsiębiorców w rozwoju ich innowacyjnego potencjału. Program cechuje się nowym, kompleksowym podejściem do potrzeb przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i wdrożenia ich wyników. Wdrażane projekty są tym, co nie tylko wzmacnia polską gospodarkę, ale także pozwala przestawić ją na wyższy poziom zaawansowania technologicznego i proekologicznego- podkreślała w trakcie spotkania wicemarszałek województwa Ewa Draus – Dzięki Funduszom Europejskim wciąż zwiększają się nakłady na badania i rozwój. Warto podkreślić, że byliśmy trzecim województwem, któremu zatwierdzono te środki. Dzięki temu w perspektywie 2021-2027 do naszego regionu trafi ok. 10,7 mld zł.- mówiła wicemarszałek Draus.

Wsparcie przeznaczone jest na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, realizowane na terenie województwa podkarpackiego, będące wynikiem wdrożenia prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/ usług oraz wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych.

Wnioskodawca będzie miał także możliwość dofinansowania usług doradczych w zakresie niezbędnym dla wdrożenia prac badawczych. Projekty muszą być wynikiem przeprowadzonych wcześniej i właściwie udokumentowanych prac badawczo – rozwojowych.

Pomoc udzielana jest podmiotom z sektora MŚP prowadzącym działalność oraz realizującym inwestycje na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru i uzyskującym przychody z ww. działalności.

Wdrożenie wyników prac B+R będzie wspierane w formie dotacji warunkowej.  Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi: 65 000 000,00 PLN.  Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie:

  • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70%,
  • dla średniego przedsiębiorstwa – 60%.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 800 000,00 PLN, zaś maksymalna 3 000 000,00 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na nabycie usług doradczych wynosi 100 000,00 PLN.

Nabór wniosków rozpoczął się 1 października 2023, a potrwa do 30 października 2023 roku.

źródło: podkarpackie.pl