fbpx

Trwają przygotowania do Local Trends 2024

12. edycja Forum Bankowo-Samorządowego
20 grudnia 2023
Trwa nabór wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego
28 stycznia 2024
Pokaż wszystkie

Trwają przygotowania do Local Trends 2024

Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy będzie pierwszym po wyborach parlamentarnych i samorządowych wydarzeniem poświęconym polityce finansowej i inwestycyjnej polskich samorządów. W dniach 13-14 maja w Sopocie poruszone zostaną kluczowe tematy dla poprawy sytuacji w budżetach lokalnych oraz wyzwań w nowym otoczeniu prawno-ekonomicznym.

Samorządowy Kongres Finansowy zgromadzi przedstawicieli samorządów, biznesu i nauki wokół najważniejszych tematów dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Warto zarejestrować się do 15 lutego i skorzystać z puli biletów Early Birds: https://localtrends.pl/warunki-udzialu-w-skf/ 

Jak przebiegają przygotowania?

10 stycznia w Gdańsku w Sali Herbowej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się posiedzenie Rady Programowej Local Trends. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, nauki i biznesu przygotowali listę priorytetowych zagadnień, z obszaru rozwoju samorządów, które w perspektywie najbliższych lat będą szczególnie ważne i powinny zostać poruszone podczas wydarzeń Local Trends w 2024 roku.

Konieczność reformy finansów samorządowych polegająca między innymi na wzmocnieniu dochodów własnych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju polskich miast i wsi. Zwiększenia udziału w PIT i CIT jest warunkiem przywrócenia stabilności i samodzielności. Potrzebne są zmiany, aby samorządy mogły sprawnie dostarczać usługi publiczne. Uczestnicy Rady Programowej zaznaczyli, że w programie kongresu powinny znaleźć się tematy związane ochroną zdrowia, szkolnictwem, nowymi technologiami oraz wsparciem rozwoju polskich wsi i miasteczek.

Podczas Samorządowego Kongresu Finansowego ma zostać poruszona kwestia zmian w zakresie podatku od nieruchomości. Samorządowcy reprezentujący miasta zwrócili także uwagę na problem wyludniania dzielnic centralnych ze względu na rosnącą popularność najmu krótkotrwałego. Potrzebne są regulacje rynku mieszkaniowego, które przywrócą równowagę i będą wspierać rozwój społeczności lokalnych.

Ważnym tematem będą również kwestie związane z dostępem do funduszy unijnych – m.in. możliwe źródła finansowania wkładu własnego do inwestycji współfinansowanych ze środków UE w perspektywie do 2027 roku. Nie zabraknie wskazówek i dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków budżetowych na zielone inwestycje. Eksperci krytycznie przyjrzą się także jakości zarządzania finansami JST i wskażą pomocne narzędzia z zakresu inżynierii finansowej.

To tylko wybrane tematy, które mają zostać poruszone podczas Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego. Samorządowcy liczą na aktywny udział strony rządowej i wypracowanie konkretnych regulacji, które usprawnią proces zarządzania budżetami lokalnymi. Sopot będzie zatem miejscem pierwszego po wyborach spotkania administracji publicznej, biznesu i nauki.

Partnerem samorządowym wydarzenia jest ZWRP.