fbpx

Tysięczny przedsiębiorca z pożyczką od Mazowsza

Rewitalizacja kolei na Mazowszu
18 października 2022
Mazowsze przeznaczy 12 mln zł na in vitro
27 października 2022
Pokaż wszystkie

Tysięczny przedsiębiorca z pożyczką od Mazowsza

W czasie wysokiej inflacji, drożyzny i gospodarczej niepewności prowadzenie biznesu, zwłaszcza małego czy średniego, nie jest łatwym zadaniem. Skąd czerpać środki na nowe inwestycje i rozwój przedsiębiorstwa? Pomaga samorząd województwa, m.in. przez udzielanie pożyczek na preferencyjnych warunkach, które oferuje Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Z jego oferty skorzystało już tysiąc przedsiębiorców z Mazowsza.

Powołany przez samorząd województwa Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy już od 18 lat wspiera przedsiębiorców działających na terenie Mazowsza. W ramach różnych programów Fundusz udziela pożyczek nie tylko przedsiębiorcom, ale także samorządom i instytucjom. Pożyczki mazowieckie pomogły m.in. w termomodernizacji przedszkoli i szkół w warszawskiej dzielnicy Ursynów, modernizacji oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze Mazowieckim czy zakupie nowych aut szkoleniowych dla Toru Modlin. W obecnej ofercie Funduszu można znaleźć pożyczki na znacznie bardziej preferencyjnych warunkach od ogólnodostępnych, co znacząco może pomóc w okresie trudnym dla rozwoju gospodarki.

Jak zaznacza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, pożyczki mazowieckie to bezpieczny sposób na zdobycie dodatkowych środków dla nowych, jak i doświadczonych firm.

– Mamy niepewny, trudny czas, także dla przedsiębiorców. Bezpieczne źródła finansowania z pewnością są dziś bardzo potrzebne, by ustrzec się stagnacji na rynku. Na Mazowszu nie brakuje przedsiębiorców z pomysłami i odwagą do realizowania kolejnych inwestycji. Chcemy wychodzić naprzeciw ich potrzebom, między innymi przez udzielanie korzystnych pożyczek z naszego funduszu – dodaje marszałek.

Ponad 200 mln zł dla mazowieckich przedsiębiorców

Suma pożyczek udzielonych przez MRFP to już ponad 211 mln zł. Niemal połowa ze środków trafia do firm zlokalizowanych w Warszawie, jednak sięgnąć po pożyczkę decyduje się coraz więcej przedsiębiorców z mniejszych powiatów i miejscowości.

– Głównym atutem naszej oferty są warunki udzielania finansowania oraz korzystniejsze od bankowego oprocentowanie, ustalane w oparciu o stopę bazową Komisji Europejskiej – mówi prezes zarządu Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Jakub Bilnik. – Nie pobieramy też żadnych dodatkowych opłat czy prowizji za udzielanie pożyczek. Obecnie w naszej ofercie są pożyczki na rozwój działalności gospodarczej oraz pożyczka hipoteczna – dodaje.

Tysięczny pożyczkobiorca – mazowiecka firma pomaga budować Ferrari

Podczas spotkania w urzędzie marszałkowskim podpisano umowę z tysięcznym pożyczkobiorcą MRFP, którym jest przedsiębiorstwo usług technicznych M+S z Nasielska. Firma zajmuje się m.in. produkcją urządzeń służących do testowania poprawności wykonania części w przemyśle samochodowym, a także wytwarzaniem modeli odlewniczych istniejących elementów. Partnerami przedsiębiorstwa są m.in. takie globalne firmy jak Pilkington, Sitech, KWD, Kirchoff czy Saint Gobain. Przez to M+S ma swój wkład w produkcję części takich marek jak BMW, Aston Martin, Volkswagen, Tesla, Lamborghini czy Ferrari.

– Cała kwota, czyli 600 tys. zł pożyczki z mazowieckiego funduszu zostanie w pełni wykorzystana na rozwój pomieszczenia metrologicznego w naszej firmie, ponieważ każdy detal który wykonujemy również musi być zweryfikowany i w pełni zaakceptowany przez klienta – podkreśla Marcin Kęszycki przedstawiciel firmy M+S Technical i dodaje, że – firma, oprócz produkcji przyrządów pomiarowych zajmuje się również renowacją pojazdów historycznych, najczęściej z okresu II wojny światowej.

Firma w swojej działalności stosuje zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, które realizuje m.in. przez szkolenia dla swoich pracowników oraz działania informacyjne w firmach, z którymi współpracuje.

Oferta Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego

Pożyczka hipoteczna

Jest udzielana małym i średnim przedsiębiorstwom na inwestycje w nieruchomości na terenie województwa. Przedsiębiorcy mogą za środki z pożyczki kupić grunty, budynki lub ich części, przystosować budynki do potrzeb działalności gospodarczej czy przeznaczyć je na pokrycie kosztów związanych z procesem inwestycyjnym w nieruchomości, np. kosztów dokumentacji projektowej, opłat z tytułu pozwoleń, zgód, kosztów nadzoru itp.

Maksymalna kwota pożyczki to 1 mln zł i do 90 proc. wartości projektu. Okres spłaty wynosi do 120 miesięcy, a oprocentowanie jest stałe – 7,77 proc. w skali roku. Oferta umożliwia karencję w spłacie kapitału do 12 miesięcy.

Pożyczka na rozwój przedsiębiorstwa

Może być przeznaczona na rozwój przedsiębiorstw z siedzibą lub działających na terenie województwa Mazowieckiego.

To m.in. zakup gruntów, budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych, biurowych czy pomocniczych, zakup i uruchomienie linii technologicznych, maszyn i urządzeń, zakupy wyposażenia i sprzętu, a także pojazdów czy towarów handlowych. Nie mogą być to jednak zakupy o charakterze konsumpcyjnym.

Startupy i przedsiębiorstwa działające poniżej roku mogą pożyczyć od 20 do 120 tys. zł, natomiast przedsiębiorstwa działające dłużej – od 20 do nawet 600 tys. zł.

Oprocentowanie wynosi 7,77 proc. By uzyskać pożyczkę, konieczny jest wkład własny w wysokości 5 proc.

Projekt JEREMIE2

Ta pożyczka jest przeznaczona na inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw związane z wprowadzeniem na rynek nowych produktów, usług czy pozyskaniem i wdrożeniem innowacji. Może to być budowa nowej infrastruktury, zmiany w procesie produkcyjnym (np. wprowadzenie usług w formie elektronicznej), wdrożenie wyników prac B+R, rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym czy wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych.

Maksymalna kwota pożyczki to 250 tys. zł, a możliwy czas spłaty to 60 miesięcy z karencją do 6 miesięcy. Oprocentowanie wynosi 7,17 proc. w skali roku.

Szczegółowe informacje nt. pożyczek, warunków ich udzielania wraz z formularzami są dostępne na stronie www.pozyczkimazowieckie.pl