fbpx
1,5 mln zł na ratowanie zabytków z Warmii i Mazur
1,5 mln zł na ratowanie zabytków z Warmii i Mazur
7 maja 2023
Warmińsko-Mazurski konkurs STERNIK
Warmińsko-Mazurski konkurs STERNIK
22 maja 2023

Drugie największe miasto na Warmii i Mazurach gościło członków Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) podczas seminarium wyjazdowego pt. „Dezinformacja – regionalny i lokalny wymiar globalnego wyzwania”. W seminarium wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych z krajów Unii Europejskiej, polscy i zagraniczni eksperci.

Europa jest na celowniku wojny informacyjnej. By się skutecznie bronić, potrzebujemy siły samorządów i mediów lokalnych – podkreśla Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-mazurskiego i główny sprawozdawca opinii na temat dezinformacji. Zainicjowane przez marszałka Brzezina seminarium wyjazdowe komisji Civex europejskiego komitetu regionów odbyło się w Elblągu.

– Cieszę się, że możemy w tym międzynarodowym gronie rozmawiać o zagrożeniach związanych z manipulowaniem informacjami. Jestem przekonany, że doświadczenia płynące z różnych krajów Unii Europejskiej nie tylko wzbogacą naszą dyskusję, ale również zmotywują do dalszego działania – mówi Alin-Adrian Nica, wiceprzewodniczący komisji CIVEX.

– Jesteśmy 50 km od granicy z obwodem królewieckim Federacji Rosyjskiej, czyli blisko źródła wielu dezinformacji. Bliskość naszego spotkania jest symboliczna, ale zagrożenia całkiem realne – podkreśla gospodarz seminarium Gustaw Marek Brzezin.

Podczas pierwszej sesji panelowej „Unia Europejska na celowniku dezinformacji” problematykę przybliżali: Martyna Bildziukiewicz (East StratCom Task Force, Europejska Służba Działań Zewnętrznych), Tomasz Chłoń (były Ambasador Polski w Estonii i na Słowacji, Dyrektor Biura Informacyjnego NATO w Moskwie w latach 2017-2020, Isabella Wilkinson (Chatham House) oraz Michael Duffin (Departament Stanu USA).

W sesji drugiej zatytułowanej „Dezinformacja vs. Demokracja – przeciwdziałanie  manipulowaniu informacją na poziomie lokalnym” udział wzięli: Gustaw Marek Brzezin (marszałek województwa warmińsko-mazurskiego), Eduardas Borisovas (ambasador Republiki Litewskiej w Polsce), Carlos Hernandez-Echevarria (szef polityki publicznej i rozwoju instytucjonalnego, Maldita), Juliane von Reppert-Bismarck (dyrektor wykonawczy Lie Detectors), Simeon Dukic (senior manager, Strong Cites Network).

 Ogromną rolę do odegrania w walce z dezinformacją mają wiarygodne poprzez codziennie weryfikowaną pracę media lokalne. Trzeba wspierać ich siłę przekazu również za pomocą środków europejskich – apeluje marszałek Gustaw Marek Brzezin.

W Olsztynie w ślad za seminarium CIVEX 12 maja odbędzie się regionalna konferencja pt. „Dezinformacja kontra Demokracja”, która skierowana będzie do przedstawicieli samorządów lokalnych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Oba wydarzenia są doskonałą okazją do poszerzania kompetencji samorządów lokalnych i regionalnych w zakresie skutecznych narzędzi przeciwdziałania manipulowania informacjami oraz budowania odpornych społeczności lokalnych.

Przedstawione przykłady dotychczas podejmowanych działań na rzecz walki z dezinformacją na poziomie lokalnym i regionalnym oraz możliwe dalsze inicjatywy w tym zakresie znajdą swoje odzwierciedlenie w opinii Europejskiego Komitetu Regionów na temat dezinformacji, której sprawozdawcą głównym będzie marszałek Brzezin.

źródło: warmia.mazury.pl