fbpx
Za nami XL Zgromadzenie Ogólne ZWRP
20 marca 2023
Innowacyjny Samorząd. Ostatnie dni na zgłaszanie się do konkursu objętego patronatem ZWRP
22 marca 2023
Pokaż wszystkie

W Poznaniu obradowali marszałkowie województw

21 marca w Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP pod przewodnictwem Wielkopolski. Obrady prowadził Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący Konwentu Marszałków RP w tym półroczu.

 

– Po raz trzeci jestem przewodniczącym Konwentu. To bardzo zaszczytna rola – podkreślił Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący Konwentu Marszałków RP podczas otwarcia wydarzenia. – Przystępując do prac nad jego tematyką uznałem, że najistotniejsze kwestie to odbudowa Ukrainy, polityka spójności oraz polityka zdrowotna – dodał.

 

Marszałek Woźniak powitał też wszystkich uczestników Konwentu, który odbywał się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w stolicy Wielkopolski.

 

Konwent został podzielony na trzy panele. W pierwszym, poświęconym bieżącej sytuacji w Ukrainie oraz powojennej odbudowie kraju, wzięli udział Wasyl Zwarycz, Ambasador Ukrainy w Polsce oraz Paweł Kurtasz, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

 

– Jesteśmy świadkami brutalnej, rosyjskiej interwencji i heroicznej walki Ukrainy. Mamy nadzieję, że ta wojna zakończy się zwycięstwem Ukrainy. To walka dwóch światów – demokratycznego i tego, który kieruje się siłą. Nie ma dylematu, po której stronie stanąć, bo wiemy, że Ukraina broni europejskiej demokracji. Wszyscy chcielibyśmy pomóc w walce, ochronie ludności cywilnej i odbudowie kraju, o której już teraz trzeba mówić – rozpoczął dyskusję Marszałek Woźniak.

 

Ambasador Zwarycz podkreślił, że skutki wojny odczuwa cała Europa, ale to skutki agresji rosyjskiej, a nie ukraińskiej obrony. – Jeśli przestaniemy się bronić, znikniemy z mapy świata – stwierdził.

 

Ambasador przytoczył również dane dotyczące zniszczeń w Ukrainie. – Do dziś mamy zniszczonych lub uszkodzonych 165 tys. obiektów infrastruktury, 25 tys. kilometrów dróg, 340 mostów, 13 portów, 6 tys. kilometrów tras kolejowych. To trzeba będzie odbudować – przyznał Wasyl Zwarycz. –  Musimy zadbać o to, by Rosja zapłaciła za odbudowę z zamrożonych aktywów. Będziemy korzystać z darczyńców, kredytów. Już teraz pracujemy, by ubezpieczyć inwestycje zagraniczne na wypadek wojny – dodał Ambasador.

 

Paweł Kurtasz, Prezes Zarządu PAIiH przyznał, że obecnie żadne państwo europejskie nie  jest w stanie samodzielnie odbudować Ukrainy, ale istnieje wiele perspektyw, by to zrobić wspólnie. W ten proces mogą się również włączyć polskie regiony. Obecnie PAIiH realizuje kilka projektów i tworzy bazę polskich przedsiębiorstw zainteresowanych odbudową Ukrainy. Działa jednak głównie w obszarze konsultingowo – informacyjnym.

 

Na koniec dyskusji Marek Woźniak przyznał, że konieczna jest intensyfikacja kontaktów między samorządami województw a ambasadą Ukrainy i PAIiH.

Następnie odbył się panel poświęcony wdrażaniu funduszy europejskich w Polsce w nowej perspektywie finansowej, trzeci panel z kolei dotyczył funkcjonowania krajowej sieci onkologicznej.

 

Konwent Marszałków Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.

 

W pierwszym półroczu 2023 roku przewodniczącym Konwentu Marszałków Województw RP jest  Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolska przejęła prezydencję od Lubelszczyzny w grudniu 2022 roku.

 

Witryna internetowa poświęcona wielkopolskiej odsłonie Konwentu Marszałków: https://konwent.umww.pl/