fbpx

W Senacie o podziale funduszy unijnych na RPO

partnerstwo
Forum Gospodarcze Polonii Świata 2021 pod patronatem ZWRP
4 sierpnia 2021
Polskie Wakacje. Rozdajemy prezenty w Łodzi
6 sierpnia 2021

Na posiedzeniu, które odbyło się 3 sierpnia br. w Senacie, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zajmowały się kwestią podziału europejskich funduszy na Regionalne Programy Operacyjne.

Dyskusja odbyła się na wniosek przedstawicieli samorządów województw i jak podkreślił przewodniczący komisji administracji, Zygmunt Frankiewicz, jest to już drugie posiedzenie połączonych komisji w tej sprawie. Komisje wniosą do rządu o weryfikację zarówno procedury przyznawania środków, jak i samego wyniku tego podziału.

Elżbieta Anna Polak, członek Zarządu Związku Województw RP, marszałek województwa lubuskiego, mówiła, że w wyniku podziału rezerwy celowej w drugiej transzy środków europejskich na Regionalne Programy Operacyjne województwo lubuskie otrzymało o pół miliarda euro mniej, niż oczekiwało. Wynika to jej zdaniem z kolejnej zmiany algorytmu rozdzielania środków. „Regiony słabsze straciły na rzecz regionów silniejszych” – podkreśliła, podając za przykład „uprzywilejowanego” województwo dolnośląskie. Jak dodała, w podobnej sytuacji do lubuskiego są także województwa zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie. „Nie możemy sobie na to pozwolić, byśmy tracili taką wysoką kwotę w wyniku niesprawiedliwego, nieuczciwego podziału alokacji między regionami” – podkreśliła Elżbieta Anna Polak. Wtórował jej prezes Zarządu ZWRP, marszałek województwa zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz. „To co mamy do zarzucenia rządowi to jest przede wszystkim brak transparentności. Nie pokazano jasnego, czytelnego algorytmu, z którego dokonywany jest rozdział” – oświadczył. Marszałek Polak poinformowała, że samorządowcy wystąpili w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów, nie uzyskali jednak odpowiedzi. Marszałek Olgierd Geblewicz dodał, że przygotowywana jest także skarga do Komisji Europejskiej na rozdział funduszy.

Piotr Zygadło, dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej tłumaczył, że koncepcja zmiany podziału środków była sygnalizowana samorządom wojewódzkim i wynika ona z doświadczeń z poprzedniej perspektywy finansowej. Zwrócił też uwagę, że wątpliwości mają jedynie trzy z 16 województw (kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie i lubuskie), uwag nie zgłosiła także Komisja Europejska.

W debacie senator Janusz Pęcherz przypomniał, że pierwszy podział 75 proc. środków na Regionalne Programy Operacyjne dla województwa wielkopolskiego, z którego pochodzi, był o ponad miliard euro niższy, niż oczekiwano, co także wywołało protesty lokalnych włodarzy. Ocenił obecny podział środków jako dobry. „Sprawiedliwego podziału nie będzie nigdy, Wielkopolska, dolnośląskie i mazowieckie były słabo potraktowane w poprzedniej alokacji, trzeba było więc teraz dołożyć im środków” – zauważył. W jego ocenie najgorsze byłoby, gdyby samorządowcy dali się poróżnić z powodu tych pieniędzy.

Senator Zygmunt Frankiewicz ocenił, że resort funduszy i polityki regionalnej przyjęło „konfliktogenny” tryb podstępowania w sprawie podziału funduszy. W jego ocenie ministerstwo najpierw powinno zaproponować algorytm, następnie  skonsultować go z zainteresowanymi i następnie wyliczyć środki. „To, co zaproponowano, to nie algorytm, tylko przepis kuchenny, który jest modyfikowany w trakcie postępowania” – powiedział. Jego zdaniem system podziału pieniędzy powinien być przejrzysty, sprawiedliwy i zrozumiały dla wszystkich. „I tego na pewno nie ma” – dodał. Senator Janusz Gromek ocenił, że podział środków można uznać za polityczny. Senator Wadim Tyszkiewicz uznał, że z powodu braku jasnego i klarownego algorytmu podziału środków dochodzi do „szczucia jednych samorządowców na drugich”. Jego zdaniem mieszkańcy takich regionów jak Nowa Sól, w której on był samorządowcem, zostali „oszukani i okradzeni”. Senator Leszek Czarnobaj zaapelował, by komisje senackie zaproponowały zasady dobrego podziału środków europejskich na Regionalne Programy Operacyjne.

Źródło: senat

Foto: FB Marszałek Elżbieta Anna Polak