fbpx
Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego
11 stycznia 2022
Wsparcie dla świętokrzyskich przedsiębiorców
31 stycznia 2022
Pokaż wszystkie

W Świętokrzyskiem o budżecie i finansach

Dziś  w trybie obrad zdalnych odbyło się  48. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pod przewodnictwem radnej Magdaleny Zieleń. W obradach wzięli udział: Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego i Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Jako pierwszy punkt w porządku obrad znalazł się projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 10 tys. zł. dla Gminy Bodzentyn z przeznaczeniem na wsparcie finansowe właścicieli gospodarstwa agroturystycznego, w którego skład wchodzą: „Kapkazy – Szkoła Wrażliwości” oraz „Gliniokół Świętokrzyski”. Jak poinformowała Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ubiegłym roku spłonęły budynki w gospodarstwie agroturystycznym w Kapkazach, w których była prowadzona działalność artystyczno-kulturalna. W pracowni ceramicznej organizowano warsztaty dla seniorów, osób niepełnosprawnych i zwiedzających. Radni pozytywnie zaopiniowali tenże projekt.

Maria Fidzińska-Dziurzyńska, skarbnik województwa przedstawiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040 oraz w budżecie województwa na 2022 rok. Zmiany, które Zarząd proponuje do uchwalenia w styczniu skutkują zwiększeniem dochodów o kwotę ponad 4 mln. zł oraz zwiększeniem wydatków w kwocie ponad 21 mln. zł. Zmiany w wydatkach dotyczą m.in. niezrealizowanych wydatków w roku 2021. Najwięcej z nich dotyczy realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich na kwotę ponad 6 mln. 800 tys. zł i obejmują m.in.: wykup gruntu pod realizację II etapu budowy obwodnicy Staszowa, przebudowę drogi w Klimontowie w kierunku Sandomierza, wykup gruntu w Ostrowcu Świętokrzyskim pod budowę nowego mostu na rzece Kamiennej i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 754, rozbudowę drogi Nr 744 na odcinku Tychów Stary – Starachowice oraz poprawienie bezpieczeństwa drogi w Strawczynie i na budowę ciągu pieszo-rowerowego w Łagowie.

Znaczące zwiększenie wydatków dotyczy zakładów opieki zdrowotnej na kwotę przeszło 4 mln 800 tys. zł, m.in. dla Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na budowę nowego pawilonu przeznaczonego na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc, na termomodernizację Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i m.in. zwiększenie efektywności energetycznej budynków Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Radni pozytywnie zaopiniowali obydwa projekty uchwał.

źródło i foto: swietokrzyskie.pro