fbpx

W Torzymiu otworzono pierwszy w województwie lubuskim ośrodek geriatrii

Na spotkaniu w Brandenburgii o nowych wyzwaniach dla Europy
7 lutego 2023
Wojewódzka Rada Kobiet Woj. Lubuskiego ma plan na 2023 rok
25 lutego 2023
Pokaż wszystkie

W Torzymiu otworzono pierwszy w województwie lubuskim ośrodek geriatrii

W Torzymiu otworzono pierwszy w województwie lubuskim ośrodek geriatrii

– To pierwszy w regionie ośrodek geriatrii z prawdziwego zdarzenia, ale musimy ich mieć więcej – podkreślała podczas otwarcia placówki marszałek Elżbieta Anna Polak.
Mamy to! W poniedziałek, 13 lutego 2023 r. w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu otworzyliśmy Ośrodek Geriatrii – pierwszą taką placówkę w województwie.

– Właśnie zaczyna się kolejny ważny etap w historii naszego szpitala – mówiła witając przybyłych na uroczystość gości Katarzyna Lebiotkowska, prezes zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistyczno-Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu. – Sześć lat temu przecinaliśmy wstęgę na otwarciu Lubuskiego Centrum Pulmonologii. Dziś, po czterech latach starań, otwieramy pierwszy w województwie ośrodek geriatrii.

Ośrodek otwarty, teraz czas na kontrakt z NFZ

Podczas uroczystego otwarcia marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że samorząd województwa zadbał nie tylko o dzieci i mamy, otwierając Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze, ale także o seniorów. W Lubuskiem na 150 babć przypada 100 wnuków. – I musimy pomyśleć, w jaki sposób to najmłodsze pokolenie wesprzeć. Takich ośrodków powinno być znacznie więcej! – mówiła lubuska marszałek. – Na niecały milion Lubuszan  mamy w regionie prawie 230 tys. seniorów. Jeden ośrodek geriatryczny to stanowczo za mało.  Pamiętam, jak oglądaliśmy ten budynek w stanie surowym i zapytałam panią prezes, czy damy radę przygotować tu szpital tymczasowy. Byliśmy wtedy w czasie pandemii i musieliśmy znaleźć obiekt zastępczy dla szpitala tymczasowego w szpitalu klinicznym, aby Centrum Zdrowia Matki i Dziecka oddać mamom i dzieciom. Pani prezes bez wahania od razu podjęła decyzję i powiedziała, że zdążymy – przypomniała marszałek.  

Marszałek Polak pogratulowała całemu zespołowi szpitala w Torzymiu na czele z prezes Katarzyną Lebiotkowską oraz doktor Urszulą Kawalec-Hurny, konsultant wojewódzką w dziedzinie geriatrii. – Najpierw była inicjatywa i potrzeba przekonywania, że musimy mieć w regionie ośrodek geriatryczny z prawdziwego zdarzenia, a teraz musimy mieć na niego kontrakt. Liczę, że nie będzie wątpliwości i Narodowy Fundusz Zdrowia ten kontrakt wkrótce z nami podpisze – dodała marszałek Elżbieta Anna Polak.   

W geriatrii jest jeszcze wiele do zrobienia

Prof. Tomasz Targowski, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii, pogratulował zarządowi województwa, prezes szpitala oraz pani doktor utworzenia tak wspaniałego ośrodka.

– Przybywa nam seniorów i więcej zasobów opieki zdrowotnej zużywają najstarsze pokolenia. Każda taka inicjatywa tworzenia nowych ośrodków geriatrycznych zasługuje na poparcie. Opieka geriatryczna wymaga jeszcze wielu starań, żebyśmy dorównali innym krajom, zarówno jeśli chodzi o liczbę specjalistów, jak i liczbę łóżek – mówił prof. Targowski i wyliczał: – U nas z tymi miejscami jest na razie krucho, mamy przelicznik 3-4 łóżek na 100 tys. mieszkańców. W kraju takim jak np. Szwecja przelicznik wynosi 25 łóżek na 100 tys. mieszkańców. Jeszcze dużo pracy przed nami wszystkimi.

– Przyłączam się do prośby do przedstawicieli NFZ o pochylenie się nad tym ośrodkiem i zapewnienie środków finansowych na funkcjonowanie geriatrii tu, w Torzymiu – mówił  prof. Tomasz Targowski, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii. 

Ten ośrodek napawa dumą

Urszula Kawalec-Hurny, konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii, podkreślała, że zmieniające się trendy demograficzne i epidemiologiczne powinny decydować o tym, w jakim kierunku rozwijają się placówki medyczne. – Wbrew alarmującym przewidywaniom demograficznym, geriatria w Polsce zostaje w dalszym ciągu jedną z najbardziej zaniedbywanych dziedzin medycyny. Brakuje specjalistów geriatrii i miejsc, w których mogliby się kształcić i w których mogliby pracować – podkreśliła Urszula Kawalec-Hurny. – Dopiero niedawno, po wielu latach starań, geriatria stała się obowiązkowym przedmiotem nauczania na wydziałach lekarskich uniwersytetów medycznych, dlatego ogromne wielopłaszczyznowe przedsięwzięcie, jakim jest Ośrodek Geriatrii w Torzymiu napawa mnie ogromną dumą i jest dla mnie wielką radością jako konsultanta wojewódzkiego i lekarza geriatrii.

– Mam nadzieję na szybkie uzyskanie akredytacji do specjalizacji dla geriatrii w Ośrodku Geriatrii w Torzymiu, a poprzez stworzenie warunków pracy i pokazanie możliwości leczniczych geriatrii na zachęcenie lekarzy do kształcenia w tym kierunku – mówiła Urszula Kawalec-Hurny.

Szpital rozwija się w sposób imponujący  

Waldemar Sługocki, poseł na Sejm RP, podkreślał, że wszystko bierze się od idei, które rodzą się w głowach ludzi i tak też było w przypadku Torzymia. Poseł podziękował doktor Urszuli Kawalec-Hurny. – Cieszę się, że mamy światłych, odważnych menadżerów w ochronie zdrowia, którzy chcieli podjąć to zagadnienie, a Zarząd Województwa Lubuskiego z panią marszałek Elżbietą Anną Polak jest odważny i nie boi się podejmować wyzwań. Ma wsparcie radnych koalicyjnych, którzy nie boją się podejmować trudnych wyzwań i brać odpowiedzialności za to, co się dzieje – mówił poseł Sługocki i dodał: – Te idee i pomysły jeszcze w fazie koncepcji są krytykowane i dyskredytowane, a potem kiedy inwestycje się udają, są przemilczane.

– To pierwsza taka placówka i dlatego szczególna — poseł Waldemar Sługocki zaznaczył, że ośrodek geriatrii jest dobrym przykładem współpracy samorządów. Inwestycja realizowana jest przez samorząd wojewódzki, ale wkład finansowy miała także Gmina Torzym. – Cieszę się, że samorząd gminy Torzym w ramach swoich możliwości dofinansowuje i partycypuje oraz dostrzega tę potrzebę.

Samorząd wie, czego potrzebują Lubuszanie

– Chciałbym bardzo docenić to, że pani marszałek Elżbieta Anna Polak – wraz z moimi koleżankami i kolegami parlamentarzystami – realizuje konsekwentnie program pokazania mi, że Lubuskie to nie tylko koszary i czołgi – zażartował poseł Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej w latach 2011-2015. – Kilka miesięcy temu miałem zaszczyt być gościem wspaniałego Kongresu Kobiet, a dziś zostałem zaproszony tutaj. Możecie być dumni z tej placówki, która jest przykładem tego, jak dobrze działa samorząd województwa lubuskiego, w szczególności – pod kierownictwem pani marszałek, z członkami Zarządu, z radnymi Sejmiku. Ale też to przykład, jak dobrze działa samorząd w ogóle, bo to samorząd wie, co jest potrzebne mieszkańcom Lubuskiego, to samorząd wie, jak najlepiej wasze – podatników – pieniądze wydawać. Najgorzej jest, gdy decyzje zapadają w Warszawie i rozwozi się według uznania kartoniki: jak ktoś był grzeczny, to dostaje, a jak niegrzeczny – to nie. Tak nie może być! – podkreślił poseł Siemoniak.

Senator Władysław Komarnicki przypomniał, jak na otwarciu budynku głównego szpitala w Torzymiu, zachwycali się z przyszłym marszałkiem Senatu prof. Tomaszem Grodzkim lecznicą. – Po wysłuchaniu wtedy pani prezes, powiedziałem głośno: Jestem spokojny o rozwój tej placówki. I ta wizja jest realizowana bardzo konsekwentnie.

Senator Komarnicki wręczył marszałek Polak list od marszałka Senatu, a prezes Lebiotkowskiej – herb Senatu RP.

Kolejne wyzwanie: termomodernizacja

– W życiu publicznym wszyscy musimy mieć siłę do podejmowania kolejnych wyzwań. By mieć determinację, potrzebujemy dowodów, że podejmowane przez nas działania mają sens. I tak jest właśnie ze szpitalem w Torzymiu – podkreślił członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński, nawiązując do faktu, iż to właśnie w odniesieniu do Torzymia w 2010 roku zapadła decyzja, by pierwszy szpital wojewódzki przekształcić w spółkę. – Te kilkanaście lat zostało świetnie wykorzystanych. Szpital zrealizował wiele projektów.

– I prawdopodobnie już niebawem rozpocznie się tu realizacja kolejnego dużego projektu o podobnej wartości blisko 20 mln złotych – zapowiedział Marcin Jabłoński, podkreślając, że będzie to przedsięwzięcie przy bardzo dużym wsparciu funduszy unijnych. – To będzie kompleksowa termomodernizacja obiektów szpitala, gruntowna przebudowa zasilania, zainstalowane zostaną pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne… Mam nadzieję, że ten projekt zostanie równie sprawnie zrealizowany.

Wysiłek, który został włożony – zaowocuje

Burmistrz Torzymia Ryszard Stanulewicz zaznaczył, że bezpieczeństwo zdrowotne jest najwyższą wartością.  – Żeby to spełnić, konieczne są ośrodki i profesjonalna, najlepsza kadra. Wielka duma i radość, że w Torzymiu właśnie taki ośrodek z kadrą powstał. Ośrodek, który jest kolejnym etapem do rozwoju służby zdrowia w województwie lubuskim, ale też w gminie Torzym. Jako samorząd gminy Torzym poczuwaliśmy się do pomocy, aby nasz szpital, jak najbardziej profesjonalnie się rozwijał. Koniec wieńczy dzieło – mówił burmistrz.

Podczas uroczystości Daria Kaczmarek – zastępca dyrektora ds. ekonomicznych lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – odczytała list w imieniu dyrektor Ewy Skrbeńskiej, która nie mogła wziąć udziału w uroczystości.

Metamorfoza szpitala w Torzymiu

Zaczęło się od uruchomienia poradni geriatrycznej oraz wpisania do rejestru podmiotów leczniczych oddziału geriatrycznego, co miało miejsce w 2015 r. Następnie powstała koncepcja utworzenia przy Szpitalu w Torzymiu pierwszego w województwie ośrodka, który otoczyłby seniorów kompleksową opieką zdrowotną. Według przyjętych założeń w jego strukturach znalazł się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Oddział Geriatryczny, pomieszczenia fizjoterapii z salami do rehabilitacji oraz strefa dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku.

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu w ostatnich latach przechodzi dużą metamorfozę. Wychodząc naprzeciw potrzebom starzejącego się społeczeństwa jednym z celów była organizacja i rozwój lecznictwa geriatrycznego. Dziś szpital jest organizacyjnie i kadrowo przygotowany do świadczenia usług zdrowotnych dla osób w podeszłym wieku.

Przyspieszenie w pandemii

W 2019 r. wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano pierwsze roboty budowlane. Inwestycja była realizowana etapami przez kolejne trzy lata. Pandemia koronawirusa oraz wynikająca z niej potrzeba utworzenia dodatkowych miejsc do leczenia pacjentów chorujących na COVID-19 spowodowały przyspieszenie prac budowlanych. W 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o utworzeniu miejsc obserwacyjno-zakaźnych w ramach II poziomu zabezpieczenia Covid-19 w obiekcie Ośrodka Geriatrii, przeznaczając na ten cel dodatkowe wsparcie finansowe. Inwestycja została zakończona w grudniu 2022 r. W jej efekcie oddano do użytku nowoczesny obiekt o powierzchni ponad 2200 m², mieszczący 70 łóżek szpitalnych w komfortowych salach. Budynek został wyposażony w nowe urządzenia i sprzęt medyczny, w tym dwie windy szpitalne, agregat prądotwórczy, a także instalację gazów medycznych.

Ośrodek Geriatrii zlokalizowany jest w istniejącym budynku, w kompleksie leśno-parkowym na terenie szpitala. Pacjent wymagający opieki geriatrycznej w jednym budynku będzie miał kompleksową opiekę.

Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 18,25 mln zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Lubuskiego to ponad 17,3 mln zł. Wkład własny szpitala wyniósł 547,6 tys. zł150 tys. zł dołożyła Gmina Torzym, a blisko 281 tys. zł pochodziło z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

źródło: lubuskie.pl