fbpx
jezioro Solina
Warmińsko-mazurskie wspiera turystykę
1 lipca 2021
Polskie Wakacje. Rozdajemy nagrody w Mrągowie
13 lipca 2021

80 tys. zł trafi z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju kultury fizycznej w bieżącym roku

Celem konkursu było upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Inicjatywa obejmuje realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych”.

Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w roku 2021, które organizują masowe imprezy i zawody sportowe o zasięgu wojewódzkim.

Komisja zaproponowała przyznanie dotacji siedmiu podmiotom, których oferty spełniły wymogi formalne.

Wykaz dofinansowanych podmiotów:

Załącznik_nr_1_do_Uchwały_Zarządu_III.pdf (warmia.mazury.pl)