fbpx
mikrofon
Najczęstsze nieprawidłowości w projektach EFRR
30 kwietnia 2021
Atrakcje Warmii i Mazur
14 maja 2021
Pokaż wszystkie

Warmińsko-mazurskie wsparcie dla rozwoju wsi

zboże

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zatwierdził rozstrzygnięcie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w bieżącym roku.

W ramach konkursu można realizować inwestycje, których celem jest wspieranie rozwoju wsi tematycznych na obszarach wiejskich.

Dofinansowanie otrzymują również zadania wspierające przedsięwzięcia wpływające na poprawę estetyki przestrzeni publicznej, w szczególności poprzez: trwałe nasadzenia, upiększanie miejscowości z wykorzystaniem motywów charakterystycznych dla wsi oraz oznakowanie obiektów.

Wysokość środków finansowych z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczona na realizację tych inwestycji wynosiła 60 tys. zł. Wnioskowana dotacja w ramach jednej oferty nie mogła przekroczyć kwoty 8 tys. zł.

 

Samorząd województwa dofinansuje sześć zadań na łączną kwotę blisko 42 tys. zł:

1) „Powrót Juranda do Spychowa – Spychowo 2021” – Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”: 8.000 zł

2) Ekologiczna żaglówka – pojemnik na nakrętki – Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami: 4. 000 zł

3) Kącik relaksu – Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Rekownica: 6. 673 zł

4) Edukacyjna łódka nad Mamrami – Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami: 8.000 zł

5) Wieś Sztuki – artystyczna szansa rozwoju społeczności wiejskich – Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności: 6.950 zł

6) „Altana pod chmurką” – upiększenie wsi poprzez budowę parkowej pergoli – Stowarzyszenie Wsi Ogrodniki: 8.000 zł