fbpx

Wielkopolska prezydencja w Konwencie Przewodniczących Sejmików Województw RP

Legislacja. Mapa wpływu ZWRP. Jarosław Stawiarski
8 lutego 2023
Zapraszamy na VIII Europejski Kongres Samorządów – Nowa solidarność dla nowej epoki
8 lutego 2023
Pokaż wszystkie

Wielkopolska prezydencja w Konwencie Przewodniczących Sejmików Województw RP

Od stycznia br. w województwie wielkopolskim trwa półroczna prezydencja w Konwencie Przewodniczących Sejmików Województw RP. Podobnie jak i Konwencie Marszałków Województw RP.

Obrady Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP odbędą się w czerwcu. Natomiast w marcu w Poznaniu obradować będzie Konwent Marszałków Województw RP. Wtedy odbędzie się również XL Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP.

Zachęcamy do śledzenia relacji z wydarzeń.

W ramach przygotowań do prac Konwentu Przewodniczących Sejmików RP 1 lutego w Poznaniu spotkali się: Małgorzata Waszak – Klepka, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Jakub Mielczarek, Dyrektor Biura Związku Województw RP (na zdjęciu).

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP.  Jego głównym zadaniem jest pomoc w realizacji zadań statutowych ZWRP oraz prezentowanie ich na forum Związku i poszczególnych sejmików, podejmowanie inicjatyw na rzecz samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów, opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego. Do zadań Konwentu należy także inspirowanie społeczności regionalnych, organizacji pozarządowych do podejmowania wspólnych, obywatelskich inicjatyw, mających wpływ na rozwój województw.

Konwent Przewodniczących tworzą przewodniczący sejmików wszystkich województw. Przewodniczącym Konwentu jest Przewodniczący Sejmiku Województwa sprawującego prezydencję, która trwa pół roku.  W posiedzeniach Konwentu uczestniczą z głosem doradczym Dyrektorzy Biur/Kancelarii Sejmików.

Konwent Marszałków Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.