fbpx

Wielkopolski RPO wspomoże transport niskoemisyjny i kształcenie zawodowe

paszport turystyczny
Zwiedzaj kujawsko-pomorskie z paszportem turystycznym
14 lipca 2021
podpisywanie dokumentu
KPO. Zakończyły się negocjacje z Komisją Europejską
28 lipca 2021
Pokaż wszystkie

Wielkopolski RPO wspomoże transport niskoemisyjny i kształcenie zawodowe

14 lipca 2021 r. podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim w Koninie Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał z Piotrem Korytkowskim, Prezydentem Miasta Konina oraz Władysławem Kocajem, Wicestarostą Konińskim trzy umowy w sprawie dofinansowania projektów funduszami unijnymi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Unijne wsparcie obejmuje tym razem transport niskoemisyjny i kształcenie zawodowe.

 

W środowej konferencji uczestniczyła Małgorzata Waszak-Klepka, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

 

Miasto Konin realizuje projekt pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III”.  W jego ramach wybudowanych zostanie 6 dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w mieście Konin (0,36 km) i gminach: Golina (0,51 km), Rzgów (0,65 km), Stare Miasto (1,08 km), Kazimierz Biskupi (0,45 km) oraz Krzymów (0,41 km) o łącznej długości 3,454 km. Powstanie również efektywne energetycznie oświetlenie istniejących dróg rowerowych w gminie Kramsk oraz przeprowadzone zostaną kompleksowe działania informacyjno-promocyjne.  Przedsięwzięcie uzyskało blisko 1,7 mln zł unijnego dofinansowania.

 

„Projekt dotyczący systemu komunikacji publicznej na terenie Obszaru Strategicznej Interwencji jest wręcz modelowy. To wspólny projekt miasta jako centrum OSI oraz przylegających gmin, rozwiązujący wspólne problemy, jakimi są dojazdy do pracy czy szkół z wykorzystaniem niskoemisyjnego transportu. Takim jest korzystanie z roweru, ale także połącznie roweru i komunikacji publicznej. To również forma, która pozwala ograniczyć emisję dwutlenku węgla, czyli osiągnąć efekt, na którym nam wszystkim zależy – ochronić klimat na naszym globie” – podkreślił Marszałek  Marek Woźniak.

W kolejnym projekcie Miasta Konin partnerem jest Powiat Koniński. To przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”. Dzięki niemu nastąpi poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacyjnej poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt ośmiu pracowni, zlokalizowanych w pięciu placówkach oświatowych (Zespół Szkół Technicznych w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie, Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie).

Ponadto trzy pracownie w trzech szkołach: Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie (pracownia obsługi konsumenta), Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie (pracownia gastronomiczna) oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie (pracownia graficzno-projektowa) wymagają również poprawy warunków lokalowych, wobec czego konieczne jest przeprowadzenie w nich niezbędnych prac adaptacyjnych.  Unijne wsparcie  z WRPO 2014+ dla tej inicjatywy wynosi prawie 1,3 mln zł.

„Podpisanie umowy w Koninie pokazuje dobrą współpracę samorządów na różnych szczeblach.  Wsparcie z funduszy europejskich jest bardzo ważne. Nasz region znajduje się w trakcie transformacji gospodarczej związanej z potrzebami pracodawców, którzy określają jakich zawodów potrzebują. Musimy być przygotowani, by kształcić fachowców w naszych szkołach. Projekty, które będziemy realizować są przygotowane na potrzeby nowego przemysłu, gospodarki 4.0.”- zaznaczył Piotr Korytkowski, Prezydent Konina.

 

Wsparte blisko 2,9 mln zł marszałkowskich funduszy unijnych przedsięwzięcie Powiatu Konińskiego dotyczy transportu. To „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3189P pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą”. Trasa o długości 3,358 km na terenie Gminy Skulsk będzie powiązana z systemem transportu publicznego oraz infrastrukturą rowerową zlokalizowaną w ciągach istniejących ścieżek rowerowych. Dodatkowo projekt przewiduje budowę zadaszonej wiaty rowerowej z miejscami odpoczynku podróżnych.

 

Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie szkodliwej emisji dwutlenku węgla i poprawę stanu środowiska, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa drogowego oraz zwiększy atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru. Projekt przyniesie także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego oraz promocji korzystania z transportu niskoemisyjnego.

 

„Znajdujemy się w tej części Wielkopolski, gdzie nadal jest dużo do zrobienia. Dlatego warto współpracować, a nie rywalizować z innymi samorządami. Gdybyśmy samodzielnie występowali o pieniądze, dużo trudniej byłoby pozyskać środki. Miasto Konin i powiat koniński współpracują od dawna” – powiedział Wicestarosta Władysław Kocaj.

Powyższe projekty realizowane są w ramach WRPO 2014+, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” oraz Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”.