fbpx

KPO. Zakończyły się negocjacje z Komisją Europejską

Wielkopolski RPO wspomoże transport niskoemisyjny i kształcenie zawodowe
14 lipca 2021
mikrofon
Konferencja naukowa KPRM. Zaproszenie do aktywnego udziału
29 lipca 2021
Pokaż wszystkie

KPO. Zakończyły się negocjacje z Komisją Europejską

podpisywanie dokumentu

Jak przypomina resort funduszy i polityki regionalnej, 3 maja polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO) został oficjalnie przesłany do Komisji Europejskiej (KE). Od tego czasu trwał intensywny dialog z KE dotyczący uzgodnienia ostatecznej wersji dokumentu, który jest podstawą do otrzymania pieniędzy z Funduszu Odbudowy.

Polska może otrzymać z funduszu ponad 58 mld euro w dotacjach i pożyczkach. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) zakończyło negocjacje z KE dotyczące KPO na poziomie operacyjnym.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, który prowadził negocjacje z Komisją Europejską zaznacza, że polski rząd mierzył się, z jednej strony z restrykcyjnymi wymogami KE odnośnie kamieni milowych i wskaźników KPO, a z drugiej musiał zapewnić możliwość sprawnej realizacji reform i inwestycji wskazanych w dokumencie.

W jego ocenie proces negocjacji KPO z KE był bardzo angażujący i czasochłonny.

Minister Buda wskazuje, że jednym z największych sukcesów, jest osiągnięcie kompromisu w sprawie dekarbonizacji.

– W drodze negocjacji, KE zaakceptowała wskaźnik w postaci zobowiązania do rozbudowy mocy wytwórczych w zakresie fotowoltaiki i energetyki wiatrowej na lądzie do 23,5 gigawatów do II kwartału 2026 r. Jest to poziom znacznie ambitniejszy niż w Krajowym Programie na rzecz Energii i Klimatu -podkreśla minister Buda.

Podczas negocjacji udało się dojść do porozumienia również w innych, kluczowych kwestiach. Wśród najważniejszych wiceminister Buda wymienia między innymi zwiększenie wskaźników dotyczących nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z 36 tys. do 47,5 tys.

KE zgodziła się też na przeznaczenie 50 mln euro na inwestycję w postaci Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych oraz 45 mln euro na wsparcie dla artystów

Jak podkreśla minister Buda Krajowy Plan Odbudowy został poddany analizie pod kątem spełniania zasady nieczynienia poważnej szkody środowisku (Do not significant harm). Wszystkie inwestycje, które się pojawiają w ramach KPO nie mogą nadmiernie szkodzić środowisku.

Dodatkowo w KPO 37 proc. środków musi być przekierowanych na zielone inwestycje związane z ochroną klimatu.

Źródło:  Portal Gov.pl (www.gov.pl)