fbpx

WRDS woj. opolskiego w trosce o osoby z niepełnosprawnościami

Aglomeracja Opolska o funduszach unijnych
25 lutego 2023
W Opolu dyskutowano, jak chronić środowisko
11 marca 2023
Pokaż wszystkie

WRDS woj. opolskiego w trosce o osoby z niepełnosprawnościami

W tym roku przewodnictwo WRDS przejęła reprezentująca pracodawców Grażyna Dębicka – Ozorkiewicz. Pierwsze w tym roku obrady zdominował temat wyzwań, problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych.

Podczas marcowego posiedzenia przewodnictwo Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego przekazał ustępujący z tej funkcji wojewoda opolski Sławomir Kłosowski. Jak podkreślił, jego kadencja to krótki, ale bardzo pracowity czas. – Niełatwe czasy sprawiły, że mierzyliśmy się z różnymi problemami. Cieszy mnie jednak, że udało nam się te wszystkie sprawy omawiać w atmosferze, której wszystkim bym życzył. Merytoryka, doskonałe przygotowanie członków, pragmatyczne podejście do sprawy – mówił. Jak dodał, bardzo budujące jest, że dyskusja nad tak trudnymi tematami odbywała się ponad podziałami. – To m.in. sprawy covidowe, napływ uchodźców, kształcenie ich dzieci, korzystanie przez nich z opieki zdrowotnej czy zatrudnienia. Kompetencje osób, które sprawozdawały te tematy, robią na mnie wrażenie – podsumował.

Nowo wybrana przewodnicząca WRDS nie debiutuje w tej roli. Stanowisko to objęła uprzednio w roku 2019. Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu Grażyna Dębicka – Ozorkiewicz mówi, że marcowe obrady rozpoczęły się od trudnego tematu. – Wesprzeć niepełnosprawnych na rynku pracy może zwiększenie poziomu doradztwa zawodowego. Ważna jest też świadomość tych doradców, że osobom tym zamiast studiów, można zaproponować konkretne, pożądane na rynku pracy kwalifikacje. Na Opolszczyźnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną bardzo dobrze adaptują się manualnie w niektórych kwalifikacjach rzemieślniczych – mówiła. Podkreśliła też, że jako przewodnicząca mocny akcent położy na promocję kształcenia branżowego. – W niedalekiej przyszłości grozi nam brak fachowców, którzy będą piekli chleb czy pracowali na budowie. Zawody przekazywane z pokolenia na pokolenie umierają. Z uwagi na presję otoczenia coraz mniej osób kształci się w zawodach branżowych, wybierając liceum czy studia wyższe. Kształcenie branżowe niesie wiele atutów, nie zamykając dalszej ścieżki kształcenia i otrzymania tytułu magistra – mówiła.

Wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura stawia na aktywność osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym. Jak podkreśla, jesteśmy społeczeństwem otwartym i różnorodnym. – Potrzebny jest stały dialog, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych mieszkańców. Rada to miejsce, w którym wypracowywane są najlepsze rekomendacje, wpływające pozytywnie na życie naszych mieszkańców – dodała.

O tym, jaka jest sytuacja osób niepełnosprawnych, mówił Łukasz Żmuda, dyrektor opolskiego oddziału PFRON. – W skali kraju niepełnosprawnościami dotknięte jest około 10% społeczeństwa. Wyzwania to dostępność do różnych aktywności, podmiotów publicznych czy usług. Co pozytywne, zauważamy wzrost aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ich większą obecność w przestrzeni publicznej – także w mediach, nie tylko w kontekście kampanii społecznych – wyjaśnił. Przyczyn tego stanu upatruje się we wzroście środków i zapisach „Ustawy o dostępności”, która w tym temacie wprowadziła dużo dobrego. Warto wspomnieć, że w skali kraju, PFRON w ciągu 6 lat podwoił kwotę na wsparcie osób niepełnosprawnych. Obecnie wynosi ona około 7 mld. PFRON większość swoich środków kieruje do samorządów, pracodawców i organizacji pozarządowych. – Działalność WRDS w tym zakresie to „kolejny kamyczek do ogródka”. Wzrasta świadomość społeczna, a pamiętajmy, że bariery tkwią przede wszystkim w głowie – przekonywał.

Źródło: opolskie.pl