fbpx

Wręczono Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego Nagradzamy NGO

O nowym programie regionalnym w Suwałkach
O nowym programie regionalnym w Suwałkach
19 września 2023
Błękitne paliwo w Drohiczynie – otwarcie stacji regazyfikacji na Podlasiu
1 października 2023
Pokaż wszystkie

Wręczono Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego Nagradzamy NGO

Wręczono Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego Nagradzamy NGO

Wyróżniono organizacje pozarządowe i współpracujących z nimi wolontariuszy za działalność na rzecz regionu. W środowy (20.09) wieczór w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyła się gala, podczas której nagrody dla najbardziej aktywnych mieszkańców województwa podlaskiego wręczyli: Sebastian Łukaszewicz oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Bogusław Dębski i radny Paweł Wnukowski. Inicjatywa marszałka Artura Kosickiego została zrealizowana we współpracy z Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Jak mówił otwierający wieczór Sebastian Łukaszewicz, konkurs ma za zadanie uhonorować organizacje i wolontariuszy, którzy są szczególnie aktywni w tworzeniu i szerzeniu dobra wspólnego regionu.

Ta inicjatywa powstała w prostym celu. Widzimy po otwartych konkursach ofert, że macie świetne pomysły, które realizujecie na obszarze całego województwa. Chcielibyśmy, żebyście potrafili dzielić się tym dobrem, które na co dzień tworzycie. Widzimy, że coraz więcej osób garnie się do społecznictwa. A to dzięki wam. To wy jesteście tym motorem napędowym, który angażuje lokalną społeczność –  podkreślił wicemarszałek.

Do uczestników gali list skierował Jacek Sasin, Minister Aktywów Państwowych, odczytany przez Agatę Puchalską, dyrektora Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji UMWP.

– To bardzo potrzebna inicjatywa zrodzona z przekonania o konieczności nagradzania ludzi dobrej woli i wielkiego społecznego zaangażowania. Z perspektywy minionych lat widzimy, jak wiele udało się osiągnąć dzięki determinacji i przedsiębiorczości wolontariuszy. Państwa wrażliwość na potrzeby innych i solidarność z najbardziej potrzebującymi, stanowią miarę prawdziwego człowieczeństwa. Proszę przyjąć wyrazy najwyższego uznania za państwa szlachetne działania, które służą ludziom potrzebującym – napisał w liście Jacek Sasin.

Praca i zaangażowanie

Organizacje pozarządowe, które zostały nagrodzone, były wybrane przez mieszkańców województwa podlaskiego poprzez nominacje. Mieszkańcy zgłosili do konkursu 54 kandydatury. Nagrody przyznano w trzech kategoriach. Były także nagrody specjalne.

W pierwszej z kategorii wyróżniono Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”. Kategoria skierowana była do organizacji pozarządowych promujących trzeci sektor i województwo podlaskie 2023. W tej kategorii wyróżniane są organizacje cieszące się znaczącym dorobkiem w działalności na rzecz problemów społecznych, których praca na rzecz dobra wspólnego jest znana i doceniana w szerszym kręgu zainteresowanych działalnością trzeciego sektora.

W kolejnej kategorii – Dzieło/projekt – zwyciężyło Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Plis”. Komisja brała pod uwagę wartości przyczyniające się do rozwoju województwa podlaskiego lub poprawy jakości życia jego mieszkańców. Stowarzyszenie „Plis” prowadzi stały projekt edukacji historycznej pn. „Historia ciągle żywa” i w ramach swojej misji edukacyjnej realizuje szereg działań.

– Historia to nie tylko daty, zdarzenia historyczne, ale pamięć i kult tego, co było. To przede wszystkim kult naszej tradycji, naszego narodu – mówił prezes stowarzyszenia Ryszard Łapiński. – To duże wyróżnienia dla tak małego stowarzyszenia – dodał.

Nagrodę w trzeciej kategorii: Wolontariusz roku 2023 otrzymał Stefan Brzeski – wolontariusz Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych START. Zwycięzca został wyróżniony za podejmowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności. Wolontariusz poświęca swoją energię i czas ucząc dzieci pływania i zachowania w wodzie. Współprowadzi także zajęcia na basenie. Stefan Brzeski to także osoba wyróżniająca się pracą na rzecz seniorów z niepełnosprawnościami i promująca ideę wolontariatu.

Nagroda specjalna: „Skrzydła NGO” trafiła do Sebastiana Jaworowskiego. Zadedykował je wszystkim swoim współpracownikom, których, jak mówił, jest blisko setka.

To wyróżnienie za inicjowanie wielu projektów biznesowych i społecznych na terenie Łomży, zaangażowanie w budowę pierwszego oddziału dziecięcego Wileńskiego Hospicjum bł. Księdza Michała Sopoćko w Wilnie w ramach akcji Most do Nieba. Sebastian Jaworowski jest założycielem Centrum Integracji Społecznej (CIS) Fundacji L, czyli centrum wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, długotrwałym bezrobociem, niepełnosprawnością oraz uchodźców. W ramach działalności CIS otworzył pierwsza w Łomży kawiarnię społeczną „SOPOTEK”. Jest także pomysłodawcą oraz głównym organizatorem ogólnoeuropejskiej akcji „Weź Wolne Od Raka”.

Dziedzictwo tradycji

Marszałek Artur Kosicki wraz z kapitułą konkursu postanowił przyznać jeszcze dwie nagrody specjalne za całokształt działalności. Jedną z nich otrzymało Stowarzyszenie Artystyczne „Skowronki”, które w sposób szczególny wyróżnia się swoją działalnością na rzecz promowania folkloru naszego regionu. Stowarzyszenie jest także organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania”.

– Dziękuję serdecznie za to wyróżnienie. Na nasz sukces działa cała grupa. Nie mówię tylko o Skowronkach, ale też o rodzicach, którzy bardzo pomagają i o całym społeczeństwie – zaznaczył Mirosław Szymański, instruktor zespołu i prezes Stowarzyszenia Artystycznego „Skowronki”.

Drugą nagrodą specjalną wyróżniono Fundację OIKONOMOS, która od wielu lat z powodzeniem realizuje liczne projekty na rzecz mniejszości zamieszkujących teren województwa podlaskiego. Prezes fundacji, Magdalena Żdanuk odbierając nagrodę, podkreśliła, że jest to duże wyróżnienie i docenienie pracy całej fundacji, która w tym roku obchodzi 20-lecie swojej działalności.

Lepsze dziś i jeszcze lepsze jutro

Konkurs „Nagradzamy NGO” jest formą podziękowania skierowanego do podlaskich organizacji pozarządowych i współpracujących z nimi wolontariuszy za ich pracę na rzecz województwa podlaskiego.

Jak zaznaczyła Aneta Narel, przewodnicząca Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, celem konkursu jest również promocja trzeciego sektora zarówno w samym środowisku, jak i wśród mieszkańców województwa.

– Dziękuję panu marszałkowi i Zarządowi Województwa Podlaskiego za tę cudowną inicjatywę. NGO łączy samorząd województwa ze społeczeństwem. Myślę, że te nagrody będą mobilizowały do jeszcze większej aktywności – mówiła.

Jak podkreślał wicemarszałek Łukaszewicz Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego „Nagradzamy NGO” wręczono po raz pierwszy, ale nie ostatni. Zadeklarował, że w planach jest kontynuacja inicjatywy.

źródło: podlaskie.eu


ZWRP włącza się kampanię profrekwencyjną i zachęca do wzięcia udziału w wyborach. Już 15 października ważny dzień dla Polaków!