fbpx

Wręczono nagrody w konkursie Świętokrzyski Racjonalizator

Środki finansowe dla świętokrzyskiej Państwowej Straży Pożarnej
Środki finansowe dla świętokrzyskiej Państwowej Straży Pożarnej
1 kwietnia 2024
Po raz 21. zainaugurowano sezon turystyczny w województwie świętokrzyskim
22 kwietnia 2024
Pokaż wszystkie

Wręczono nagrody w konkursie Świętokrzyski Racjonalizator

Wręczono nagrody w konkursie Świętokrzyski Racjonalizator

W hotelu La Mar w Kielcach zostały dziś wręczone nagrody w XV edycji konkursu Świętokrzyski Racjonalizator. Głównym celem konkursu jest wyszukiwanie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, o dużym znaczeniu dla innowacyjnego rozwoju województwa świętokrzyskiego.

Konkurs Świętokrzyski Racjonalizator został ustanowiony w dniu 28 września 2009 roku przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. W ramach Świętokrzyskiego Racjonalizatora rozpatrywane są rozwiązania, na które Urząd Patentowy RP udzielił ochrony (patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy) oraz projekty wynalazcze (wynalazki i wzory użytkowe) zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP, w roku kalendarzowym, poprzedzającym daną edycję konkursu.

Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonywać mogą posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego: osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą, mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, uczelnie i jednostki badawczo – rozwojowe, ośrodki transferu technologii oraz inkubatory przedsiębiorczości i inkubatory technologiczne.

Zgłoszone rozwiązania podlegają szczegółowej analizie przez Komisję Konkursową, która w oparciu o ustalone kryteria może przyznawać nagrody pieniężne na rzecz ich twórców. W skład Komisji wchodzą: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego jako przewodniczący Komisji, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego jako sekretarz Komisji oraz przedstawiciele Urzędu Patentowego RP, Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Rzecznika Patentowego.

W ramach XV edycji Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator Komisja Konkursowa przyznała dwie nagrody główne, cztery wyróżnienia oraz dwie nagrody za zgłoszone wynalazki.

Nagrody za zgłoszone wynalazki trafiły na rzecz zespołu twórców: dr inż. Krzysztofa Maciejewskiego, prof. dr hab. inż. Marka Iwańskiego, dr hab. inż. Anny Chomicz-Kowalskiej, dr inż. Justyny Stępień, dr inż. Mateusza Iwańskiego, prof. dr hab. inż. Piotra Radziszewskiego i dr inż. Adama Liphardta z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, za wynalazek „Mieszanka mineralno-asfaltowa typu beton asfaltowy o ciągłym uziarnieniu do budowy nawierzchni drogowej o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej” oraz na rzecz zespołu twórców: Stanisława Szczepaniaka, Remigiusza Szczepaniaka, Elwiry Szczepaniak, Dominiki Szczepaniak, Moniki Szczepaniak, Małgorzaty Szczepaniak z Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX Sp. z o.o. za wynalazek „Sposób wspomagania instalacji grzewczych w rozprowadzaniu ciepła w pomieszczeniach zamkniętych”.

Wyróżnienia za patenty otrzymali: dr hab. inż. Przemysław Rybiński, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach za patent „Wypełnienia profili aluminiowych odporne na działanie wysokich temperatur oraz ognia, wykazujących korzystne działanie akustyczne”, dr hab. inż. Przemysław Rybiński, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach za patent „Mieszanka na niepalny silikonowy kompozyt ceramizujący”, dr hab. inż. Paweł Zmarzły, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach za patent „Łożysko toczne z dynamicznym smarowaniem” oraz dr Stanisław Radoń za patent „Endoproteza stawu biodrowego”.

Nagrody główne za patenty przyznano na rzecz zespołu twórców: prof. dr hab. Piotra Słomkiewicza, dr hab. Beaty Szczepaniak prof. UJK, dr Laury Frydel, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach za patent „Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowo-węglowego na bazie prekursora węglowego z celulozy rozpuszczonej w odczynniku Schweizera do adsorpcji ftalanu dibutylu z fazy ciekłej” oraz na rzecz zespołu twórców: dr inż. Marty Grzyb, dr inż. Łukasza Noconia, dr inż. Łukasza Nowakowskiego i dr inż. Piotra Szmidta, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach za patent „Dysza wylotowa silnika rakietowego”.

swietokrzyskie.pro