fbpx

Wysłuchanie publiczne Umowy Partnerstwa

Samorząd Warmii i Mazur wzmacnia ochronę granicy Unii Europejskiej
31 marca 2021
Łukasz Kasprzak
Wysłuchanie publiczne do Umowy Partnerstwa
7 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Wysłuchanie publiczne Umowy Partnerstwa

mikrofon

7 kwietnia odbędzie się wysłuchanie dla Umowy Partnerstwa. Pomysłodawcą i patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa (jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat Umowy Partnerstwa.

Przedsięwzięcie wspiera organizacyjnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), które odpowiada w rządzie za przygotowanie Umowy Partnerstwa. Wydarzenie przygotowują Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Uczestnictwo i pomoc w organizacji wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. Nie jest prowadzone na zlecenie rządu, ale we współpracy z MFiPR.

Wysłuchanie nie ogranicza się do organizacji społecznych – jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych) i ogólnie każdą instytucje i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Kto będzie mógł ostatecznie zabrać głoś określa regulamin wysłuchania.

Wysłuchanie odwołuje się do tzw. 7 zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takich jak transparentność, powszechność, przewidywalność, zasada dobrej woli i poszanowanie interesu ogólnego.

Wysłuchanie publiczne w sprawie koncepcji wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w Polsce na lata 2021-2027 odbędzie się 7 kwietnia w godz. 10.00-15.00.

 

Zgłoszenia udziału dotyczące zarówno chętnych do zabrania głosu (Mówców), jak i obserwatorów (Widzów), przyjmowane są do 2 kwietnia do godz. 10.00.

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji znajdują się na stronie www.wysluchania-nowaperspektywa.pl

 

Wysłuchania dotyczące projektów poszczególnych krajowych programów operacyjnych na lata 2021-2027 będą organizowane jako osobne spotkania.