fbpx
ocean
Niebieska gospodarka może pomóc w osiągnięciu celów Europejskiego Zielonego Ładu
2 lutego 2021
gruszki
Bezpieczeństwo żywnościowe w zagrożeniu
9 lutego 2021
Pokaż wszystkie

Z Europejskiego Komitetu Regionów

Władysław Ortyl

O transgranicznych usługach publicznych w Europie, wspieraniu zatrudnienia ludzi młodych oraz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności, rozmawiali uczestnicy pierwszego dnia 142. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. Udział w debacie on-line wziął marszałek Władysław Ortyl.

W dyskusji poświęconej transgranicznym usługom publicznym, marszałek Władysław Ortyl mówił o województwie podkarpackim w kontekście doświadczeń wynikających z faktu graniczenia z Ukrainą:

 

– 239 kilometrów granicy między Polską a Ukrainą przebiega właśnie przez województwo podkarpackie. Rozwijanie współpracy transgranicznej między krajami Unii Europejskiej jest oczywiście znacznie bardziej rozwinięte niż z krajami spoza wspólnoty, ale jak pokazuje Pana opinia, także wymaga jeszcze wielu usprawnień – tak mówił sprawozdawcy opinii Pavla Brandy marszałek, który zwrócił uwagę na korzyści wynikające z wprowadzenia małym i średnim przedsiębiorcom paszportu dotyczącego świadczenia usług transgranicznych:

– Cieszy mnie konkretne wezwanie w prezentowanej opinii instytucji unijnych i państw członkowskich do wznowienia rozmów na temat wprowadzenia paszportu dotyczącego świadczenia usług, który umożliwiłby małym i średnim przedsiębiorstwom świadczenie usług transgranicznych bez konieczności wywiązywania się z dodatkowych obciążeń administracyjnych ze strony zagranicznych organów regulacyjnych – mówił marszałek, dodając:

Marszałek przyznał, że ważnym aspektem nowych rozwiązań musi być poprawa standardu usług publicznych świadczonych na transgranicznych obszarach. Szczególną uwagę trzeba zwracać na projekty w zakresie ochrony zdrowia, zatrudnienia i rozwoju biznesu

Swoje wystąpienia zaprezentują również: Benoît Biteau, poseł do Parlamentu Europejskiego na temat agroekologii oraz Romea Franza, poseł do Parlamentu Europejskiego na temat strategicznych ram na lata 2020–2030 na rzecz równości, włączenia i uczestnictwa Romów.

Obrady Europejskiego Komitetu Regionów potrwają do piątku. Drugiego dnia odbędą się między innymi debaty poświęcone Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej, odbudowie sektora kultury i nowej europejskiej przestrzeni badawczej, a także debata w sprawie wdrożenia nowych programów polityki spójności. Ostatniego dnia uczestnicy będą rozmawiać głównie o priorytetach prezydencji Portugalii w Radzie Unii Europejskiej.

Swoje wystąpienia zaprezentują między innymi: Pedro Silva Pereira, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego odpowiedzialny za demokrację europejską i europejską inicjatywę obywatelską, Mariya Gabriel, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, Ana Paula Zacarias, sekretarz stanu ds. europejskich Republiki Portugalskiej oraz dr Hans Henri P. Kluge, dyrektor regionalny ds. Europy ze Światowej Organizacji Zdrowia.

 

Źródło i foto: podkarpackie.pl