fbpx
Odbyło się XXXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP
20 września 2022
Obradował Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP
21 września 2022
Pokaż wszystkie

Z Konwentu Marszałków Województw RP

Trwa pierwsze posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP w hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym. Drugi moduł forum został całkowicie poświęcony nowej perspektywie finansowej 2021-2027 oraz etapom przygotowań do wdrażania polityki spójności. Gospodarzem konwentu jest województwo lubelskie, które 1 lipca przejęło półroczną prezydencję.

 

Drugi moduł zatytułowany „Aktualne wyzwania związane z nową perspektywą finansową Polityki Spójności – stan negocjacji programów regionalnych oraz stan dokumentów regulujących ich wdrażanie” pozwolił przedstawić działania poszczególnych województw związane z nową perspektywą finansową.

 

– Finalizujemy proces negocjacji programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 z Komisją Europejską, odbyliśmy już końcowe spotkanie. Na środki europejskie czekają samorządy, przedsiębiorcy i cała Polska, bo te pieniądze są nam potrzebne, abyśmy mogli wznieść się na poziom innych krajów Unii Europejskiej – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

 

Po słowach marszałka wystąpił Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda.

 

– Musimy skupić się na tym, w jaki sposób doprowadzić do zakończenia negocjacji, żeby rozpocząć finansowanie poszczególnych inwestycji. 30 czerwca zakończyliśmy rozmowy i Komisja Europejska zatwierdziła strategię inwestycyjną o wartości blisko 350 miliardów złotych. Około 8 mln euro będzie skierowane na finansowanie tzw. „zielonych” inwestycji, gdyż musimy uniezależnić się od Rosji, żeby produkować swoją energię. Kierujemy 2 mln euro na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – podkreślał Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda.

 

Kolejne wystąpienia przygotowały przedstawicielki z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) i Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL) Komisji Europejskiej.

 

– Wczoraj zobaczyłyśmy postęp prac na Dworcu Metropolitalnym w Lublinie. Miałyśmy też okazję odwiedzić Caritas w Dąbrowicy i zobaczyć efekty projektów społecznych, które znakomicie wpisują się w projekty unijne. Komisja bardzo docenia projekty wdrażane lokalnie związane z Polityką Spójności. Przyjęliśmy nową umowę partnerską 30 czerwca br. Daje nam ona pewne strategiczne ramy inwestycyjne na poziomie krajowym i regionalnym. Liczymy na owocną współpracę – mówiła Angela Martinez Sarasola, kierownik w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO).

 

– Mamy dobre wiadomości jeśli chodzi o integrację osób z niepełnosprawnościami, Romów, czy równość płci. Przyszły rok będzie rokiem umiejętności, tak więc inwestujemy w przekwalifikowanie, nabywanie nowych umiejętności i doskonalenie dotychczasowych. Obecnie tylko 20% osób nabywa nowe kwalifikacje czy się przekwalifikowuje. Proszę wykorzystać te możliwości z funduszy EFS i zaprogramować więcej pieniędzy na podniesienie kwalifikacji. Mamy też kilka kwestii dotyczących rynku pracy czy zaangażowania politycznego w równość płci. Jakakolwiek forma dyskryminacji wyrażona przez gminy i powiaty oznacza zablokowanie funduszy, taka klauzula znajduje się w Umowie Partnerstwa. Będziemy finansować działania zmierzające do wychodzenia dzieci ze szkół specjalnych do systemu powszechnego, udostępnimy też system dobrych praktyk, żeby wspierać ten proces – powiedziała Cinzia Masina, zastępca kierownika działu w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL).

 

źródło i foto: UMWL