fbpx
Centrum Wsparcia Doradczego. Konferencja w MFiPR
25 listopada 2021
Z Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP
26 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Z listopadowego posiedzenia plenarnego KWRiST

Wniosek strony samorządowej o wprowadzenie tarczy osłonowej dla samorządów w związku we wzrostem cen paliw i energii, podział subwencji oświatowej, informacja na temat szczepień, projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej – to niektóre z kwestii omawianych podczas ostatniego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 24 listopada br. i miało formułę hybrydową. Obradom współprzewodniczyli: wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker oraz Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich, wójt gminy Terespol.

Związek Województw RP na posiedzeniach plenarnych reprezentują: Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego; Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego; Jakub Mielczarek, dyrektor Biura Związku i Rafał Cieślik, adwokat.

 

Szczepienia przeciwko COVID

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, pełnomocnik ds. Narodowego Programu Szczepień przekazał aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19.

Jak mówił, ich liczba stale wzrasta. Tylko w ostatnim tygodniu liczba szczepionek zamówionych w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przekroczyła milion.

Samorządowcy mieli pytania dotyczące m.in. konkursów dla gmin, szczepień dzieci między 5 a 12 rokiem życia, funkcjonowania izolatoriów, trudności z dostępem do szpitali osób bezdomnych chorych na covid-19. Dlatego ustalono, że 26 listopada odbędzie się osobne spotkanie z ministrem Dworczykiem oraz przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia.

 

Plan Strategiczny dla WPR

Podczas posiedzenia KWRiST przedstawiciele resortu rolnictwa prosili stronę samorządową o pilne wydanie opinii do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Tłumaczyli, że ma to związek z terminem jego procedowania.

Projekt był już omawiany przez Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa Komisji Wspólnej 22 listopada br., ale nie został zaopiniowany m.in. ze względu na trwające uzgodnienia. Przedstawiciele strony samorządowej skrytykowali nową, trzecią wersję projektu, która drastycznie okroiła środki na inwestycje na obszarach wiejskich.

Przeczytaj: „Nie” dla zmian w trzeciej wersji projektu Planu Strategicznego dla WPR – Polskie Regiony

– Jeśli decyzja w sprawie opinii miałaby być podjęta dzisiaj, to ona jest negatywna. Dlatego prosimy jeszcze o wspólne prace w Zespole KWRiST, który wypracuje wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi taką opinię, która będzie do przyjęcia przez stronę samorządową. Nie wiem, czy w tym miejscu mielibyśmy wyjaśniać, jakie są przyczyny tej negatywnej opinii, ale chcę dodać, że wszystkie korporacje wchodzące w skład strony samorządowej KWRiST jednomyślnie uważają, że ten dokument jest nie do przyjęcia.  – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Po krótkiej dyskusji dotyczącej przede wszystkim terminów procedowania. Komisja upoważniła Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa KWRiST do wydania wiążącej opinii do projektu.

 

Ceny paliw i energii

Strona samorządowa zawnioskowała do strony rządowej o przedstawienie informacji dotyczącej cen paliw i energii. Jest to reakcja strony samorządowej na postulaty zawarte w stanowisku Związku Województw RP w sprawie cen paliw i energii.

Przeczytaj: Relacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST – Polskie Regiony

Jak tłumaczył sekretarz strony samorządowej Marek Wójcik (Związek Miast Polskich), jest to wniosek, który zgłosił ZWRP, ale on dotyczy całej strony samorządowej. Zwrócił się z nim to ministra Szefernakera.

– Chodzi nam o to, że będziemy niezwykle wdzięczni, jeżeli przy tworzeniu (przyp. przez rząd) instrumentów ratowania sytuacji w związku ze znaczącym wzrostem cen energii elektrycznej i gazu zastosowane zostaną jakieś mechanizmy, które spowodują, że uda nam się uratować funkcjonowanie jednostek organizacyjnych (przede wszystkim) naszych, samorządowych, w których odnotowujemy, nie tylko kilkudziesięcio- ale i kilkuset- procentowy wzrost cen za gaz. Gmina Konopiska – to przykład wskazywany przez ZWRP – ma rok do roku pięciokrotny wzrost cen za gaz. W Polsce, w szczególności zachodniej i północnozachodniej, znajdują się takie miejsca, gdzie wioski są podzielone cenami gazu, w zależności od tego, który dostawca je obsługuje mają cenę wyższą bądź niższą. Więc prosimy Panie Ministrze, znając Pana aktywność w tym zakresie, o to, żeby zechciał Pan spróbować – w imieniu samorządów – powalczyć o jakąś tarczę, podobną do tej, które pojawiła się (tylko na rok, ale jednak) przy energii elektrycznej w roku 2020.

– Rzeczywiście są problemy w wielu miejscach w kraju, szczególnie na ścianie zachodniej, jeżeli chodzi o innych dostawców, którzy już znacząco podnieśli ceny gazu. Szanowni Państwo, zgłosił się do mnie Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Przeciwko Drastycznym Podwyżkom Cen Gazu,w którego skład wchodzą przedstawiciele samorządów, i ja w tej kwestii jestem umówiony, aby zorganizować wideokonferencję z przedstawicielem największej spółki PGNiG, żebyśmy mogli tutaj także argumenty różnych stron, również związanej ze Skarbem Państwa wysłuchać. Niech to będzie taki pierwszy krok, a co do kroków kolejnych, bardzo daleko idących, które są we wniosku zapisane, to minister właściwy ds. finansów oraz minister właściwy ds. związanych z energią te wnioski otrzyma. W moim przekonaniu dziś więcej tutaj nie ustalimy. – odpowiedział Paweł Szefernaker.

Ze względu na wagę problemu Marek Wójcik zaproponował, aby temat tarczy osłonowej dla JST pojawiał się „sprawach różnych” każdego następnego posiedzenia KWRiST, do czasu, aż uda się wypracować wspólnie rozwiązanie.

 

„Nie” dla podziału subwencji oświatowej

Negatywną opinię strony samorządowej otrzymał projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022. Taka decyzja wynika głównie z niedoszacowania części oświatowej subwencji ogólnej.

Według szacunków samorządowych luka wynosi już około 32 mld zł, czyli około 60 % planowanej subwencji oświatowej i powiększa się coraz szybciej.

W ocenie samorządowców środków, których jest o wiele za mało nie można dobrze podzielić.

 

Strategie regionalne

W sumie Komisja zaopiniowała ponad 40 projektów aktów prawnych. W porządku obrad były m.in.

– Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022,

– Projekt Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego),

– Projekt Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego),

– Projekt programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego),

– Projekt Programu Regionalnego dla Małopolski  2021-2027 (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego),

– Projekt programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego),

– Projekt Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

 

Kolejne posiedzenie KWRiST zaplanowano na 15 grudnia br.

 

foto: MSWiA