fbpx

Z Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP

Z listopadowego posiedzenia plenarnego KWRiST
25 listopada 2021
W sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
26 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Z Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP

25 listopada br. odbyło się zdalne posiedzenie Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Ośrodki adopcyjne

Podczas spotkania rozmawiano na temat projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do uczestnictwa w posiedzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele regionalnych ośrodków polityki społecznej (ROPS), którzy brali wcześniej., tj. 29 października br.  , udział w spotkaniu dotyczącym tego projektu, jakie organizowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Była to dla nich okazja do podzielania się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Przykładowo Bożena Sawicka, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, stwierdziła, że na uznanie zasługuje wydłużenie czasu przekazania dokumentacji dziecka do ośrodka prowadzącego centralny bank danych do 90 dni, co daje większe szanse na znalezienie rodziny adopcyjnej ośrodkom lokalnym w kraju.

Agnieszka Patrzałek reprezentująca Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej dostrzegła potrzebę tworzenia palcówek specjalistycznych dla dzieci z problemami zdrowotnymi.

Z kolei Zofia Rutkowska, główny specjalista ds. strategii i rozwoju, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zwróciła uwagę na potrzebę stworzenia odpowiednich warunków finansowych zachęcających powstawanie rodzin zastępczych i wspierania powiatów, w których piecza zastępcza jest realizowana w 95 % i które aktywnie uczestniczą w procesie legislacyjnym dotyczącym tego tematu.

Natomiast Tomasz Nowosad, członek Komisji Zdrowia (z woj. lubelskiego,) wspomniał o konieczności zabezpieczenia funduszy na realizację celów zakreślonych w ustawie. Zwrócił także uwagę na potrzebę ujednolicenia przepisów ustawy z przepisami kodeksu postępowania cywilnego regulującego problem pieczy zastępczej.

Komisja będzie pracowała nad stanowiskiem w sprawie projektu nowelizacji.

 

Ochrona w czasie pandemii

Podczas posiedzenia rozmawiano również na temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w okresie pandemii i propozycjach zmian mających poprawić sytuację.

Maria Ilnicka – Mądry, przewodnicząca Sejmiku województwa zachodniopomorskiego zwróciła uwagę na problem niewystarczających działań powstrzymujących rozwój pandemii, akcji proszczepionkowych i odpowiedniej interpretacji problemów przez rządzących.

Paulina Stochniałek, członek zarządu województwa wielkopolskiego poinformowała, że zagadnienia, Sejmik Województwa Wielkopolskiego będzie procedował stanowisko w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19.

Komisja będzie pracowała nad stanowiskiem w sprawie ochrony zdrowia w czasie pandemii.