fbpx

W sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

Z Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP
26 listopada 2021
Edu Polskie Regiony. Zarządzanie zmianą – jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi
1 grudnia 2021
Pokaż wszystkie

W sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

26 listopada br. – w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST) – odbyło się spotkanie robocze Ministerstwa Infrastruktury z samorządami.

 

Resort infrastruktury skierował do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

projekt MI drogi publiczne

Nowe przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg zawarto w jednym rozporządzeniu zamiast – tak jak ma to obecnie miejsce – trzech rozporządzeniach. Proponowane rozwiązania mają charakter ogólnych wymagań funkcjonalno -technicznych. Oznacza to, że nie zawierają szczegółów technologicznych i materiałowych, jak ma to aktualnie miejsce.

Wymagania zawarte w rozporządzeniu mają zostać uszczegółowione we wzorcach i standardach rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu. We wzorach i standardach mają ponadto zostać wskazane metody, parametry, opisy procedur, technik i podejścia metodycznego, oraz zaproponowane typowe rozwiązania. Zatem mają one zawierać rekomendowane, ale nie wykluczające innych, metody i parametry pozwalające na spełnienie wymagań zawartych w nowych przepisach techniczno-budowlanych.

Spotkanie było okazją do omówienia uwag zgłoszonych przez Krajową Radę Zarządców Dróg Powiatowych oraz Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich w ramach konsultacji publicznych projektu rozporządzenia, a także uwag na bieżąco zgłaszanych przez Stronę Samorządową KWRiST.

Jak ocenia Rafał Cieślik ze Związku Województw RP, spotkanie było bardzo merytoryczne.

– Projektodawcy wyjaśnili intencje proponowanych zmian i omówili uwagi Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich oraz zastrzeżenia i wątpliwości zgłaszane przez samorządy województw – dodaje ekspert.

Projekt będzie omawiany na najbliższym posiedzeniu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST a następnie na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej.