fbpx

Z posiedzenia Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego Komitetu Regionów – Serbia

wideorozmowa
Europa – róbmy to razem! Debata obywatelska
9 czerwca 2021
kury
W sprawie delegalizacji klatek dla zwierząt hodowlanych w całej UE
14 czerwca 2021
Pokaż wszystkie

Z posiedzenia Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego Komitetu Regionów – Serbia

marszałek Ortyl

Zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w proces akcesji Serbii do Unii Europejskiej oraz współdziałanie z nimi w zrównoważonej odbudowie po pandemii Covid-19 – to główne tematy poruszane na posiedzeniu Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego Komitetu Regionów–Serbia. W debacie udział wziął marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

 

Marszałek Władysław Ortyl zabrał głos w imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Europejskim Komitecie Regionów. Marszałek powiedział, że EKR popiera program prac komitetu oraz odniósł się do konieczności włączenia do jego prac odniesienia do opinii Komitetu Regionów w sprawie strategii makroregionalnej dla Karpat:

 

– Zwracam się o dodanie do programu prac Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego na lata 2020-2025, kwestii odnoszących się do opinii Europejskiego Komitetu Regionów w sprawie strategii makroregionalnej dla Karpat, której byłem sprawozdawcą. Serbia jest jednym z trzech krajów spoza Unii Europejskiej, na obszarze których rozciągają się Karpaty, w związku z czym w momencie tworzenia takiej strategii byłaby nią objęta. Uczestniczyłem w wielu spotkaniach z ministrami, władzami lokalnymi i regionalnymi z państw Unii, a także z Ukrainy, Mołdawii i Serbii, aby lobbować na rzecz tej strategii i mówić o jej potencjalnych korzyściach. Propozycja utworzenia takiej strategii makroregionalnej została przyjęta z ogromnym zadowoleniem. W przeszłości spotkałem się z Dejanem Jovanovicem, burmistrzem gminy Niška Banja i byłym współprzewodniczącym WKK UE-Serbia, który dwukrotnie odwiedził mój region w Polsce i był zaproszonym prelegentem na posiedzeniu intergrupy do spraw Karpat. Wyraził zdecydowane poparcie dla tej propozycji, która jest obecnie inicjowana w Komisji Regionów, podobnie jak strategia makroregionalna dla regionu alpejskiego – mówił Władysław Ortyl.

 

Marszałek zwrócił także uwagę, że strategia pozwoliłaby uwolnić potencjał całego makroregionu:

– Strategie makroregionalne są inicjatywami oddolnymi, w związku z czym kluczowe znaczenie ma stałe wsparcie serbskich władz lokalnych i regionalnych dla strategii karpackiej. Strategia dla Karpat pomogłaby nam uwolnić potencjał całego makroregionu i uzyskać dodatkowe wsparcie dla wspólnych projektów i koordynacji działań. W związku z tym ponawiam apel o włączenie do programu prac kwestii odnoszących się do odpowiedniej opinii Komitetu Regionów na ten temat – stwierdził Władysław Ortyl.

Do ogólnych celów Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego Komitetu Regionów–Serbia należy promowanie dialogu i współpracy między władzami lokalnymi i regionalnymi UE i Serbii, określenie spójnych ram prawnych stabilnej współpracy pomiędzy Komitetem Regionów a władzami lokalnymi i regionalnymi Serbii oraz promowanie kontaktów władz lokalnych Serbii z instytucjami i organami Unii Europejskiej.

Głównymi tematami poruszanymi podczas posiedzeń WKK KR-Serbia są: demokracja lokalna, dobre rządy, praworządność i prawa podstawowe, ochrona środowiska, działania w dziedzinie klimatu i energia.