fbpx

Z uroczystego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

XXIX Zgromadzenie Ogólne ZPP
Obradowało Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
1 czerwca 2023
Mazury – idealny kierunek latem! Okolice Ełku.
Mazury – idealny kierunek latem! Okolice Ełku
3 czerwca 2023
Pokaż wszystkie

Z uroczystego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Za nami majowe posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Odbyło się ono 30 maja br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Związek Województw RP tym razem reprezentowali Jakub Mielczarek – dyrektor biura oraz mec. Rafał Cieślik, doradca ZWRP.

Przed obradami, w związku z przypadającym 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego, wiceszef MSWiA – Paweł Szefernaker wręczył osobom zasłużonym dla ruchu samorządowego Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

 

Bardzo dziękuję, że w czasie pandemii i pierwszych dni po agresji Rosji na Ukrainę wykonywaliście Państwo tytaniczną pracę. Dziękuję za gotowość do pracy dla Rzeczpospolitej, często poświęcając swój wolny czas – zwrócił się do odznaczonych Paweł Szefernaker.
Podczas posiedzenia Komisji przedstawiona została informacja Sebastiana Skuzy – sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – na temat środków finansowych na zrównoważenie dochodów i wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego (wniosek strony samorządowej). Podczas posiedzenia strona samorządowa przedstawiła swoje oczekiwania w tym zakresie.

Strona samorządowa przyjęła także projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030” (Ministerstwo Infrastruktury).

Pozytywnie został zaopiniowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka.
Podczas posiedzenia został zaprezentowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) (poprzedni tytuł – projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej). W tym przypadku jednak kontrowersje wzbudziły niektóre zapisy dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego i budżetów obywatelskich. Wobec tego decyzją KWRiST projekt ponownie został skierowany do zespołu z opinią wiążącą. Pozytywnie zaopiniowano pakiet projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska dotyczących specjalnych obszarów ochrony siedlisk (podczas posiedzenia omówiono blisko 70 siedlisk!).

W sumie Komisja rozpatrzyła 90 punktów dotyczących projektów ustaw, rozporządzeń i uchwał, wniosków oraz informacji. Kolejne posiedzenie KWRiST zaplanowano na 21 czerwca.