fbpx
Na Dolnym Śląsku obradował Zespół Społeczeństwa Informacyjnego ZWRP
Na Dolnym Śląsku obradował Zespół Społeczeństwa Informacyjnego ZWRP
11 grudnia 2023
Konwent Sekretarzy Województw RP spotkał się w Wiśle
Konwent Sekretarzy Województw RP spotkał się w Wiśle
27 lutego 2024
Pokaż wszystkie

Za nami 41. Zgromadzenie Ogólne ZWRP

Porozumienie o współpracy z UNICEF Polska, zgłoszenie kandydatury do Europejskiego Komitetu Regionów, powołanie nowego członka zarządu oraz delegata do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy – to kluczowe wydarzenia 41. Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP. Odbyło się ono w miniony piątek (12.01) w Kołobrzegu.

Podczas Obrad miało miejsce m.in. wystąpienie ministra Jacka Protasa (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Rozwoju) związane ze środkami z UE i Polityką Spójności. Minister podkreślił pełną gotowość do współpracy z samorządami. – Rząd jest świadomy ogromu wyzwań, jakie stoją przed samorządami w najbliższym czasie. Polityka spójności, walka ze zmianami klimatu to tylko niektóre z nich.

Minister Miłosz Motyka podkreślił natomiast wagę prawdziwej i konstruktywnej współpracy rządu z samorządem. – To dobre współdziałanie jest konieczne, by przeprowadzić sprawiedliwą transformację energetyczną i kompleksowo chronić środowisko.

Obrady prowadził prezes ZWRP i jednocześnie marszałek zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz. – Chciałbym podziękować wszystkim za mijającą kadencję. Cieszę się, że miałem przyjemność przewodzić Polskim Regionom przez ostatnie lata. W przyszłość patrzę z dużym optymizmem mając pewność, że nowy rząd widzi dużą rolę samorządów w walce o dobrobyt całego kraju i jego znaczenie na arenie międzynarodowej.

ZWRP razem z UNICEF

Jednym z kluczowych wydarzeń podczas 41. Zgromadzenia Ogólnego ZWRP była część poświęcona współdziałaniu z UNICEF-em. Jego przedstawiciele: Rashed Mustafa Sarwar (Krajowy Koordynator UNICEF na Polskę), Maria Maślak (Specjalista ds. Edukacji UNICEF) oraz Wojciech Ponikiewski (Starszy Specjalista ds. Partnerstw UNICEF) zaprezentowali możliwości współpracy Polski z innymi krajami Europy. Następnie podpisano protokół ustaleń dotyczący działań mających na celu poprawę dobrobytu dzieci i młodzieży mieszkających w Polsce, którego realizatorem ma być ZWRP.

Sprawy bieżący Związku Województw

Podczas Zgromadzenia zapadła decyzja o zgłoszeniu do Europejskiego Komitetu Regionów marszałka województwa kujawsko-pomorskiego: Piotra Całbeckiego.

Z kolei marszałek województwa lubuskiego – Marcin Jabłoński nie tylko został wybrany na członka Zarządu ZWRP (Polskie Regiony), ale także został delegatem do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

Poza oficjalnymi obradami był także czas na bardziej swobodne rozmowy, np. podczas czwartkowej kolacji. Dodatkowo marszałek Geblewicz wykorzystał wizytę innych gospodarzy regionów do oprowadzenia ich po największych inwestycjach Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ostatnich lat. Goście odwiedzili m.in. Teatr Polski w Szczecinie i tamtejsze Morskie Centrum Nauki.

W Zgromadzeniu uczestniczyli także (poza wyżej wymienionymi) m.in. senator Janusz Gromek, Marek Hok (zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) czy Magdalena Kochan (wiceprzewodnicząca Senackiej Komisji Klimatu i Środowiska).