fbpx

Za nowelą ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

e-mail
Zmieniamy się dla Was
11 grudnia 2020
kobieta, wytykać
PPP. Nowe zasady wyboru partnera prywatnego. Będą ministerialne wytyczne
21 grudnia 2020
Pokaż wszystkie

Za nowelą ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

płyty chodnikowe

Senackie komisje infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej opowiedziały się we wtorek, 15 grudnia br.  za przyjęciem nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych jednocześnie proponując wprowadzenie do niej dwóch poprawek.

 

Nowelizacja tej ustawy została uchwalona przez Sejm 19 listopada tego roku.

Pierwsza poprawka zaproponowana przez senatorów przewiduje zniesienie wprowadzonej przez Sejm zmiany nazwy Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Druga z poprawek przewiduje natomiast zmniejszenie do 1 proc. z 5 proc. wysokości rezerwy środków, którą będzie dysponował Prezes Rady Ministrów na zadania związane z dofinansowaniem obwodnic na drogach wojewódzkich.

Sejm przyjął zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych. Pula programu wzrośnie o 3 mld zł.

Uchwalona przez Sejm w listopadzie nowela ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych zakłada zwiększenie dofinansowania budowy obwodnic na drogach wojewódzkich oraz budowy, remontów i modernizacji dróg w dużych miastach o 3 mld zł.

Nowelizacja ustawy pozwoli na dofinansowanie budowy obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy. Na zadania te zostaną przeznaczone ok. 2 mld zł.

Z kolei na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach miejskich, tj. zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa przeznaczony będzie ok. 1 mld zł.

Samorząd województwa będzie mógł otrzymać dofinansowanie zadania obwodnicowego albo miejskiego w wysokości do 80 proc. kosztów jego realizacji. W przypadku zadań obwodnicowych ostateczna kwota przyznanych środków nie może być większa niż 100 mln zł, a w przypadku zadań miejskich – 30 mln zł.

W funduszu wyodrębniona zostanie – w ramach zadań powiatowych i gminnych – podkategoria zadań polegająca wyłącznie na poprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

W 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanych zostało 1 tys. 149 zadań powiatowych na kwotę 1,7 mld zł i 3 tys. 131 zadań gminnych 2,1 mld zł. W 2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowane zostaną 623 zadania powiatowe ponad 1,2 mld zł i 1 tys. 674 zadania gminne prawie 1,5 mld zł.

źródło: PAP