fbpx

Zarząd ZWRP chce realnej wyceny kosztów realizacji zadań zleconych

Z grudniowego posiedzenia plenarnego KWRiST
16 grudnia 2021
O ochronie sygnalistów. Szkolenie w biurze ZWRP
20 grudnia 2021
Pokaż wszystkie

Zarząd ZWRP chce realnej wyceny kosztów realizacji zadań zleconych

Jednostki samorządu terytorialnego różnią się od siebie pod kątem dochodów, majątku i zasobów kadrowych. Dlatego też powinny otrzymywać inne dotacje. Ich wysokość powinna odpowiadać rzeczywistemu poziomowi kosztów (nie tylko wydatków) poniesionych na realizację zadań zleconych. Koszty realizacji zadań zleconych powinny zostać podzielone na pośrednie i bezpośrednie.

Konieczne jest również podjęcie działań mających na celu wypracowanie klucza, przy pomocy którego rozliczane będą koszty związane z realizacją zestandaryzowanych zadań zleconych, z uwzględnieniem zróżnicowania jednostek.

To niektóre z postulatów Zarządu Związku Województw RP zawarte w stanowisku z 10 grudnia br. w sprawie realnej wyceny kosztów zadań zleconych.

Pełna treść stanowiska: Stanowisko_Zarządu ZWRP_w spr. realnej wyceny kosztów zadań zleconych