fbpx

Zdrowie Człowiek Profilaktyka. W trosce o seniorów w dobie pandemii

edu Polskie Regiony
Edu Polskie Regiony. Aktualna oferta szkoleniowa
14 czerwca 2021
Ze sprawozdania z działalności ZWRP za 2020 r. Monitoring mediów
15 czerwca 2021
Pokaż wszystkie

Zdrowie Człowiek Profilaktyka. W trosce o seniorów w dobie pandemii

pielęgniarka, serce

W ramach projektu edukacyjnego „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” 21 czerwca w godz. 11:00-12:30 odbędzie debata ekspercka online pt. „Jak prowadzić odpowiedzialną politykę senioralną i chronić seniorów przed chorobami zakaźnymi w dobie pandemii COVID-19? Doświadczenia praktyków i przykłady już realizowanych inicjatyw”.

 

Podczas debaty poruszone zostaną m.in. takie kwestie jak:

  • Priorytety w profilaktyce chorób zakaźnych wśród osób po 60 r.ż. w drugim roku pandemii COVID-19 – aktualne zalecenia i rekomendacje.
  • Profilaktyka chorób zakaźnych w domach pomocy społecznej jako priorytetowe działanie i nieodłączny element polityki senioralnej.
  • Dobre przykłady zrealizowanych programów samorządowych dla seniorów i pożądane kierunki ich rozwoju.
  • Efekty i wielopłaszczyznowe korzyści ze stosowania szczepień ochronnych u osób z grup ryzyka.
  • Aktualne potrzeby społeczne i instytucjonalne dot. wsparcia seniorów podczas pandemii COVID-19.
  • Jak ułatwić seniorom dostęp do szczepień ochronnych i zmobilizować ich do zadbania o własne bezpieczeństwo.
  • Inicjatywy zdrowotne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – seniorzy biorą sprawy we własne ręce.
  • Narzędzia przydatne przy projektowaniu, wdrażaniu i realizacji programów profilaktycznych – realne wsparcie dla samorządów i instytucji.

 

Eksperci biorący udział w debacie:

– dr hab. n. med. Marcin Pasiarski, Prof. UJK, specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji

Szpiku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

– Elżbieta Kois-Żurek, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Urzędzie Miasta Krakowa

– Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia MANKO – Glos Seniora

Prezes Miedzynarodowego Instytyru Rozwoju Społecznego

– Anna Dusza-Ciechanowska, Ekspert samorządowy, Kierownik Referatu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Urzędu Miasta Kielce

Spotkanie poprowadzi lek. med. Tomasz Jan Prycel, Współtwórca projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka, Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC.

Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Związku Województw RP.

Bezpłatna rejestracja poprzez udostępniony link:

https://www.rynekzdrowia.pl/partnerzy/zcp/2021/2/