fbpx
Forum Bankowo – Samorządowe 2022 za nami
12 grudnia 2022
Obradował Konwent Dyrektorów ROPSów
12 grudnia 2022
Pokaż wszystkie

Ze spotkania sekretarzy województw

8 i 9 grudnia 2022 r. w Warszawie odbyło się spotkanie sekretarzy województw.

Podczas wydarzenia dyskutowano na temat nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony sygnalistów. Poruszono także kwestie związane z projektowanymi zmianami w kodeksie pracy oraz temat współpracy ze związkami zawodowymi.

W porządku obrad znalazły się także nowe obowiązki samorządu województwa wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej z dnia 7 października 2022 r.

Sekretarze mówili ponadto o możliwościach przekształcenia/łączenia placówek służby zdrowia na przykładzie Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.