fbpx

Zintegrowane planowanie rozwoju – szansa dla samorządów. Zaproszenie na konferencję

Rzeszów
Polskie Wakacje na Podkarpaciu. W Przemyślu i Rzeszowie rozdajemy nagrody
29 czerwca 2021
Piotr Pilch i Mateusz Kopij
Polskie Wakacje. Marszałek Piotr Pilch zachęca do odkrywania Podkarpacia
5 lipca 2021
Pokaż wszystkie

Zintegrowane planowanie rozwoju – szansa dla samorządów. Zaproszenie na konferencję

mikrofon

Zarząd Województwa Podkarpackiego wspólnie ze Związkiem Miast Polskich zaprasza 16 lipca br. na konferencję, która pokaże korzyści, jakie daje samorządom zintegrowane planowanie rozwoju.

Transmitowana z Kolbuszowej konferencja ma na celu wypromowanie i zarekomendowanie samorządom terytorialnym (szczebla lokalnego oraz wojewódzkiego) wdrożenia odpowiedniego standardu zintegrowanego planowania rozwoju – łączącego wymiar strategiczny oraz przestrzenny. Standard taki wypracowany jest w ramach pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD), projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizowanego przez Związek Miast Polskich oraz Urzędy Marszałkowskie 15 województw. W ramach projektu budowany jest m.in. w dwóch partnerstwach, w tym w partnerstwie „Gmin powiatu kolbuszowskiego”, model struktury funkcjonalno-przestrzennej.

Konferencja będzie zatem okazją do:

  • Wskazania, że zintegrowane planowanie rozwoju niesie wiele szans i korzyści, ale stanowi także wyzwanie, gdyż wymaga dalszej profesjonalizacji zarządzania rozwojem (i generalnie budowania administration capacity w administracji);
  • Pokazania dorobku CWD w zakresie zintegrowanego planowanie rozwoju, tj. metodyki i narzędzi;
  • Wypromowania koncepcji jako modelowej i optymalnej do wykorzystania przez te JST, które będą chciały mieć strategię integrującą wymiar strategiczny i przestrzenny.

 

JST coraz częściej planują podjęcie prac nad strategiami obejmującymi więcej niż jedną gminę. Jest to oczekiwane dla wykorzystania instrumentów terytorialnych, co wynika z silnej ich promocji przez Komisję Europejską, rząd RP, a więc i polskie regiony.

 

Czas organizacji konferencji jest sprzyjający także ze względu na dynamicznie prowadzone prace w dwóch resortach nad – rekomendacją metodyki budowania strategii ponadlokalnych (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) i reformą planowania przestrzennego (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii). Udział w konferencji potwierdziła Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Konferencja będzie zatem doskonałą okazją do uzyskania z pierwszej ręki wiedzy na temat tego, jak będą wyglądały planowane zmiany.

Konferencja hybrydowa odbędzie się 16 lipca 2021 r. o godz. 10.00 -14.30.

Ramowy program:

10.00 – 10.15   Powitanie, wprowadzenie do tematyki

10.15 – 11.15 – Sesja 1: Jakiej polityki terytorialnej oczekują polskie samorządy?

11.15 – 12.15 – Sesja 2: Model struktury funkcjonalno-przestrzennej a potrzeba integracji planowania rozwoju

12.15  – 12.45   Przerwa

12.45 – 13.45 – Sesja 3: Czego potrzeba do stabilizacji zintegrowanego planowania rozwoju?

13.45 – 14.15 – Sesja 4: Zintegrowane planowanie w praktyce.

14.15 – 14.30 – Podsumowanie