fbpx
Pomorze Zachodnie. Unijne fundusze pomogły stworzyć warsztaty na miarę XXI w.
27 czerwca 2022
Znamy wykonawców większości ekomurali na Pomorzu Zachodnim
29 czerwca 2022
Pokaż wszystkie

Zmiany klimatyczne. Potrzeba jest większa rola samorządów

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz apeluje o zwiększenie roli samorządów terytorialnych w walce ze zmianami klimatu. W przedstawionej opinii wzywa do wprowadzenia rozwiązań prawnych, które ułatwią współpracę między miastami, regionami i rządami krajowymi. W Komitecie Regionów będzie też przygotowywał nową opinię poświęconą roli miast i regionów UE w odbudowie Ukrainy.

 

– Europejskie regiony i miasta są gotowe do większego zaangażowania w realizację międzynarodowych celów klimatycznych podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP). Europejski Komitet Regionów (KR) może pomóc w koordynacji naszych stanowisk z partnerami szczebla niższego niż krajowy na całym świecie oraz w ustaleniu celów, które są bardziej ambitne niż cele rządów krajowych – mówił Olgierd Geblewicz, przewodniczący grupy EPP-CoR, w trakcie przedstawiania swojej opinii na temat „Roli KR-u w pobudzaniu dyplomacji na szczeblu niższym niż krajowy w zakresie klimatu przed COP27 i COP28″.

 

– Stoimy w obliczu bardzo pilnej potrzeby poradzenia sobie z ocieplającym się klimatem na naszej planecie oraz potrzebami naszych miast i regionów, aby nadal rozwijać się w sposób zrównoważony – mówił Olgierd Geblewicz. Dodał, że wsie, miasta i regiony są na pierwszej linii frontu łagodzenia zmian klimatycznych, dając przykład i odgrywając kluczową rolę w stymulowaniu naszych relacji z partnerami na całym świecie w celu realizacji międzynarodowych celów klimatycznych.

 

Mówiąc o roli szczebla lokalnego i regionalnego, marszałek Geblewicz stwierdził, że rządy krajowe wielokrotnie nie były w stanie podjąć przełomowych zobowiązań międzynarodowych i zrealizować działań na rzecz klimatu. – Uważam, że naszym wspólnym obowiązkiem jest wypełnienie tej luki, pełnienie roli nowych graczy dyplomatycznych i proponowanie zobowiązań, które są bardziej ambitne, bardziej realistyczne do wdrożenia i łatwiejsze do monitorowania przez nas i przez naszych obywateli – argumentował.

 

Powiedział, że opinia ma na celu zwiększenie uznania roli samorządów terytorialnych w walce ze zmianami klimatu. W opinii wezwano do podjęcia działań w związku z brakiem ram prawnych dotyczących zasad współpracy między miastami, regionami i rządami krajowymi, brakiem środków finansowych, brakiem lub niekompletnością informacji na temat istniejących inicjatyw, a także brakiem zaangażowania samorządów lokalnych i regionalnych w przygotowanie krajowych dokumentów strategicznych (Nationally Determined Contributions – NDC). W odniesieniu do krajowych dokumentów dotyczących redukcji emisji i adaptacji do zmian klimatu Geblewicz podkreślił, że miasta i regiony często wyznaczają sobie ambitniejsze cele niż rządy krajowe. Ponowił więc apel o ustanowienie systemu regionalnych i lokalnych zobowiązań do redukcji emisji jako uzupełnienia krajowych zobowiązań do redukcji emisji.

 

W swojej opinii marszałek proponuje także, by KR zaczął odgrywać rolę koordynatora reprezentującego stanowisko władz lokalnych i regionalnych z UE na posiedzeniach COP-u oraz by nawiązał bliższą współpracę z młodymi ludźmi zaangażowanymi w sprawy klimatu.

 

Geblewicz wzywa także do tego, by odbudowa ukraińskich miast, miasteczek, terenów przemysłowych i energetycznych odbywała się przy wsparciu miast i regionów, z uwzględnieniem celów Zielonego Ładu – osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2050. Powiedział:

 

Odbudowa Ukrainy sprawi, że kraj stanie się silniejszy i bardziej odporny tylko wtedy, gdy skupimy się na promowaniu gospodarki bezemisyjnej, zrównoważonego rolnictwa i odbudowy ekosystemów.

 

Na posiedzeniu Komisji CIVEX (23 czerwca 2022 r.) marszałek Geblewicz został również mianowany kontrsprawozdawcą nowej opinii KR poświęconej roli miast i regionów UE w odbudowie Ukrainy.

 

Źródło: wzp