fbpx

Znamy laureatów konkursu im. prof. Michała Kuleszy

Relacja filmowa ze Zgromadzenia Ogólnego ZWRP
27 września 2022
Z wrześniowego posiedzenia plenarnego KWRiST
28 września 2022
Pokaż wszystkie

Znamy laureatów konkursu im. prof. Michała Kuleszy

Redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” i jego wydawca – Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. nagrodziła najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego.

Wręczono je podczas ostatniego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 27 września br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

 

Lista laureatów konkursu

Nagroda za rozprawę doktorską:

Jarosław Klaś, za rozprawę „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym społeczności lokalnej – przypadek Nowej Huty”, promotor – dr hab. Łukasz Gaweł (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

 

Wyróżnienie za rozprawę doktorską

 

Mateusz Melchior Langer, za rozprawę „Prawnofinansowe aspekty niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego”, promotor – prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji)

 

Nagroda za pracę magisterską

 

Aleksander Kwaśniak, za pracę „Mankamenty regulacji z zakresu dostępu do informacji publicznej. Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda”, promotor – dr hab. Magdalena Gurdek (Wyższa Szkoła Humanitas, Prawo)

 

Wyróżnienie za pracę magisterską

 

Martyna Anna Krystman, za pracę „Dobra osobiste jednostek samorządu terytorialnego i ich organów”, promotor – prof. dr hab. Adam Olejniczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji).

Patronami instytucjonalnymi konkursu im. prof. Michała  Kuleszy są ogólnopolskie organizacje samorządowe, wchodzące w skład strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które ufundowały nagrody finansowe dla laureatów: Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, a także Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Wolters Kluwer Polska.