fbpx

ZWRP chce, aby przedstawiciele samorządu włączyli się w prace zespołu ds. restrukturyzacji szpitali

las
„Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w sektorze publicznym”. Konferencja online z udziałem Polskich Regionów
13 stycznia 2021
wikipedia
Wikipedia ma już 20 lat!
15 stycznia 2021
Pokaż wszystkie

ZWRP chce, aby przedstawiciele samorządu włączyli się w prace zespołu ds. restrukturyzacji szpitali

szpital

W dzienniku urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano zarządzenie Adama Niedzielskiego, na mocy którego powołany został zespół do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

W skład tego zespołu, zgodnie z zarządzeniem wchodzą:

1) Przewodniczący – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia inicjujący, koordynujący i nadzorujący wykonywanie zadań przez Departament Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego – Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia;

3) członkowie:

  1. a) Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Medycznych,
  2. b) dwóch przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
  3. c) dwóch przedstawicieli Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia,
  4. d) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
  5. e) przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
  6. f) przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
  7. g) przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
  8. h) trzech przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego,
  9. i) przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zadaniem zespołu jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji ministrowi zdrowia założeń rozwiązań dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, a następnie opracowanie i przedstawienie do akceptacji projektu ustawy na podstawie zaakceptowanych założeń, wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji.

Zarządzenie dostępne jest tutaj: Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia (mz.gov.pl)

W ocenie Zarządu ZWRP zasadne jest, aby w prace zespołu zaangażowali się także przedstawiciele samorządu. Taki postulat został przedstawiony podczas posiedzenia Zarządu ZWRP, które odbyło się 7 stycznia br. w formie zdalnej. Następnie Zarząd przyjął stanowisko w tej sprawie.

Stanowisko Zarządu ZWRP_włączenie do prac nad restrukturyzacją

Każdy z regionów w opracowaniach własnych oraz wspomagając się ekspertyzami instytucji zewnętrznych od dłuższego czasu próbuje znaleźć najbardziej optymalne rozwiązania dla reorganizacji lecznictwa szpitalnego w regionach.

– Czując się odpowiedzialnymi za funkcjonowanie systemu, wyrażamy gotowość do ścisłej współpracy z ekspertami wskazanymi w Zarządzeniu Ministra Zdrowia w temacie restrukturyzacji lecznictwa w regionach. Dzięki temu będziemy w stanie wypracować najbardziej optymalne rozwiązania praktyczne, ale także wspólnymi siłami poszukiwać skutecznych i potrzebnych zmian legislacyjnych w obszarze potrzebnych zmian. Prace nad tym tematem należałoby włączyć także przedstawicieli innych gremiów organów tworzących dla szpitali. -mówi Olgierd Geblewicz, prezes Zarządu ZWRP.