fbpx

Małopolskie konkursy z dziedziny kultury rozstrzygnięte

Polskie Wakacje. Rozmowa z Iwoną Gibas
2 września 2022
Z Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego
25 października 2022
Pokaż wszystkie

Małopolskie konkursy z dziedziny kultury rozstrzygnięte

W poniedziałek 10 października w Operze Krakowskiej odbyły się uroczyste spotkania beneficjentów konkursów: Etno Małopolska i Kultura Wrażliwa oraz Mecenat Małopolski – II edycja. Uczestnicy odebrali z rąk przedstawicieli Województwa symboliczne czeki na dofinansowanie zadań. W wydarzeniu wzięli udział m.in. poseł na Sejm RP Władysław Kurowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, Iwona Gibas z zarządu województwa oraz radni województwa: Małgorzata Radwan Ballada, Stanisław Bisztyga, Piotr Dziurdzia i Rafał Stuglik, który odczytał list marszałka Witolda Kozłowskiego.

Etno Małopolska i Kultura Wrażliwa

W pierwszym spotkaniu uczestniczyli beneficjenci dwóch konkursów: Etno Małopolska oraz Kultura Wrażliwa.

W tym roku odbyła się pierwsza edycja konkursu Etno Małopolska. W związku z bardzo dużą liczbą złożonych ofert o dużej wartości merytorycznej, Zarząd Województwa Małopolskiego postanowił zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie zadań z kwoty 400 000,00 zł do kwoty 663 000,00 zł. W związku z tym dotację otrzymało aż 45 zadań zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.

W ramach tego konkursu organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup strojów lub elementów strojów regionalnych z terenu Małopolski. Zakupom musi towarzyszyć organizacja co najmniej jednego wydarzenia związanego z popularyzacją dziedzictwa kulturowego Małopolski.

W konkursie Kultura Wrażliwa Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał również dotacje na realizację 11 zadań koncentrujących się na tematyce osób z niepełnosprawnościami i ich obecności w instytucjach kultury, na łączną kwotę 150 000 zł.

Celem konkursu było zniesienie barier oraz zwiększenie dostępu do kultury dla osób z niepełnosprawnościami w województwie małopolskim, m.in. poprzez dostęp do dzieł literackich, teatralnych, filmowych czy zajęć warsztatowych, realizowanych we współpracy z instytucjami kultury z terenu województwa małopolskiego.

Mecenat Małopolska – II edycja

Drugie spotkanie przeznaczone było dla beneficjentów konkursu Mecenat Małopolski – II edycja.

Konkurs ten od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony organizacji pozarządowych z całej Małopolski. W II edycji konkursu w 2022 roku dotację otrzymały 81 zadania. W związku z ogromnym zainteresowaniem konkursem i chęcią realizacji projektów kulturalnych w Małopolsce, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zaplanowanej kwoty o 53 000 zł i tym samym łącznie na realizację zadań przeznaczono aż 1 053 000 zł.

źródło i foto:

www.malopolska.pl