fbpx
Małopolskie konkursy z dziedziny kultury rozstrzygnięte
11 października 2022
V Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki
31 października 2022
Pokaż wszystkie

Z Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego

24 października br. odbyła się LX sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. Radni województwa przyjęli uchwały m.in. w sprawie wsparcia finansowego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dla rodziny zmarłego strażaka z Ochotniczej Straży Pożarnej Balice, który zginął w wypadku w czasie pełnienia służby. Nadali też statuty dla placówek służby zdrowia i kultury z regionu.

Marszałek Witold Kozłowski przedstawił radnym województwa sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Małopolskiego za okres od 14 września do 11 października 2022 roku.

 

­Od 14 września odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Województwa Małopolskiego. W tym czasie zarządu zajął się m.in. działaniami z obszaru Funduszy Europejskich, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego. Rozstrzygnęliśmy konkursy: „Małopolska Gościnna” IV i V edycji, czy „Solidarna Kultura”, której głównym celem jest integracja mieszkańców Małopolski z uchodźcami wojennymi Ukrainy. Przyznaliśmy nagrody np. „Veritatis Splendor”. Spotykaliśmy się z przedstawicielami różnych instytucji, pracownikami czy samorządowcami. Reprezentowaliśmy samorząd województwa podczas różnych ważnych wydarzeń. Rozmawialiśmy m.in. o przygotowaniu Igrzysk Europejskich, uczestniczyliśmy w obradach Komitetu Sterującego Małopolskiej Tarczy Humanitarnej, braliśmy udział w inauguracji roku akademickiego rożnych małopolskich uczelni. Wzięliśmy udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Mieczysława Gila, który został przez nas odznaczony złotym Medalem Honorowym za Zasługi dla Województwa Małopolskiego – mówi marszałek Witold Kozłowski.

 

– Za nami bardzo duże wydarzenia w Zakopanem i Krynicy. Bardzo dziękuję wszystkim radnym województwa, którzy brali w nich udział. Mam nadzieje, że przeżywaliście miłe chwile, ponieważ często chwalono organizację i samo wydarzenie. Polski Sport dostał swoje Davos – mówił przecież Prezydent RP Andrzej Duda. Zarówno jako Województwo Małopolskie, jak i Igrzyska Europejskie wyniosły nas na najbardziej topowe województwo, na ten obszar związany z polskim sportem i turystką. To bardzo dobra promocja, byliśmy partnerem głównym tego wydarzenia. Forum w Krynicy to również wyjątkowe wydarzenie o dużym zasięgu i wysokim poziomie, a rada naukowa złożona z przedstawicieli uczelni wyższych brała aktywnie udział w budowaniu jego jakości. Było ponad 100 paneli i ponad 200 panelistów. Nie idziemy w ilość, to muszą być na panele realizowane na wysokim poziomie. I tutaj ogromne słowa podziękowania prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który wygłosił fenomenalne wystąpienie i był patronem wydarzeń. Mamy nadzieję, że Pan Prezydent obejmie patronatem wydarzenia przyszłoroczne i zaszczyci nas swoją obecnością – dodaje marszałek Witold Kozłowski.

 

Podczas sesji radni województwa przyjęli uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Długosza. Środki ze sprzedaży nieruchomości będą przeznaczone na remonty innych nieruchomości na terenie Nowego Sącza, m.in. dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Radni województwa przyjęli deklarację o obchodach Narodowego Święta Pracy w Małopolsce w dniu 1 maja. Byli też za przyjęciem wniosku formalnego, tym samym odrzucili projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego.

 

Sejmik Województwa Małopolskiego postanowił też udzielić pomocy finansowej 42 gminom z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.

Kolejnym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023-2027” – I czytanie.

Na koniec obrad Sejmik Województwa Małopolskiego zajął się tematami z obszaru edukacyjnego. Przyjął m.in. uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków dla nauczycieli oraz w sprawie określenia szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie. Radni zdecydowali też o przyjęciu Regulaminu Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji.

 

Źródło i foto: www.malopolska.pl